Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Skupina Holštejnská - Závrty na planině mezi Svatou trojicí, lomem Malá dohoda, vesměs v konzervaci. Závrt Černý, momentální pracoviště skupiny. Stará Amatérská jeskyně, na lokalitě byla prováděna mapová a jiná dokumentace a lezení komínů, momentálně ukončeno. závrt č. 71 v konzervaci.

Skupina Plánivská - Závrt Křížův (U cesty), nedávno ukončení prací, nyní v konzervaci. Závrt Zelená tma, dávno ukončené práce. Stará Amatérská jeskyně - významný objev této skupiny v r. 1968. P. Kalenda provádí na planině rozsáhlý geofyzikální průzkum gravimetrickou metodou.

Skupina Tartaros - Závrt Manželský (Záhumensko). Oprava vchodu do jeskyně a provizorní zadřevení pokračování na dno. Momentálně v konzervaci.

Pustožlebská skupina - Pokus o otevření Simonova závrtu (Stará Amatérka) ukončen v r.1956 v 5-ti metrech.

© francimus

Vytvořeno službou Webnode