Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Skupina Hluboký závrt - Závrt Krchňa, práce probíhají, závrt Hluboký a Hedvábná, lokality kde se pracuje periodicky a exkurzně. Závrty Maruška a z. paní Absolonové v konzervaci, stejně tak závrt 17. Závrt 293 (bývalé pracoviště Pustého žlebu), momentálně zaplaven CO2, čeká se na zlepšení. Dámský závrt v konzervaci, vchody Pánský a Chlupatý budou překryty zeminou (hluboké zakonzervování) stejně tak závrt Vajnckornův. Hlaváčkova propast, zatím rekognoskace.

Plánivská skupina - Závrty Říceny a Otevřený, historické otevírky, průzkum ukončen. závrt Dolina překvapení (Gumový), pouze hydrologické pokusy.

Skupina Pustožlebská - Historické otvírky, činnost ukončena v 80-tých letech: Dámský a Pánský závrt, následná oprava výdřevy. Závrt G10, závrt 293, 369, závrt pod Měšinami, závrt v úvale Městikádě a pod.

Tartaros - Práce na Jandourkových závrtech, dnes zastaveny, lokalita hluboce zakonzervovaná, orientační sondovací práce v lokalitě Zoufalka. Poslední oprava vstupu Dámského závrtu.

Skupina Punkva - Skupina zrušena, otvírka závrtu Gumového.

GÚČSAV - organizace zrušena, otvírka závrtu č.13. v Měšinách.

Blanenská jeskynní skupina - dávno zanikla, otevření Meisselova závrtu (Hedvábné).

© francimus

Vytvořeno službou Webnode