Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Suchožlebská skupina - Aktivní pracoviště závrt č. 18. na Harbechách a Svážná studna v Lažáneckém žlebu. Ostatní lokality v konzervaci: Závrt Společňák (Harbešská jeskyně), č 17., Lažínecká jeskyně. V hluboké konzervaci jeskyně T4 U kříže (zavalen).

Skupina Myotis - aktivní pracoviště závrt Agris a Člupek na Harbešské plošině.

Skupina Vilémovická - Aktivní pracoviště Daňkův žlíbek - čerpací pokusy, občasné pracoviště Vilémovické propadání a Kajetánův závrt, zde dílčí pokusy o obejití koncových sifonů. Závrt Cihelna pokus o zachování lokality v přístupném stavu. Závrt Lampoša v kozervaci.

Skupina Adamovská - Skupina zanikla, otevírka závrtu č. 3., závrt T4 U kříže a jiné sondážní práce..

GÚČSAV - organizace zrušena, čerpací pokusy ve Společňáku (na Mrtvém propadání)

© francimus

Vytvořeno službou Webnode