Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Skupiny provádějící průzkum

Skupina Pustožlebská  - oblast centrální Sloup, jih obce Sloup, Sloupské jeskyně a Nový Sloupský koridor, Sloupské Vintoky. Práce relativně středního až velkého rozsahu. Občas potápění.

Skupina Dagmar - jeskyně Křížovy v Kůlně a jeskyně Kůlna. Práce menšího, nebo omezeného rozsahu.

Skupina Devon - Oblast severozápadně od Sloupu, Petrovický žlíbek a okolí, jeskyně Bratří Nečasů. Práce omezeně či dočasně zastaveny, jinak dokumentace a podobně.

Skupina Myotis - Ponory Petrovického potoka. Práce průběžně pokračují za velmi obtížných podmínek.

Skupina Holštejnská - Propast v lomu Na Bradinách. Pracoviště je opuštěno, momentálně je objekt lomu soukromým majetkem.

Moravský speleologický klub - Paleoponory sloupského potoka v pravé stráni Sloupského údolí. Práce prozatímně zastaveny.

Skupina Cerberus - Skupina zrušena, v minulosti průzkum, mapování a dokumentace Sloupsko-šošůvských jeskyní, prolongace Propástky 3. vchodu Sl. jeskyní.

Skupina Moravský kras Blansko - dávno zaniklá, druhá otevírka Šachty za Evropou a Indií.

Skupina Sloupská - Skupina zanikla v r. 1978, výzkum ve Sloupských jeskyních a v šachtě za Evropou a Indií.

 

 

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode