Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Zpráva A. Tůmy a CHKOMK pro speleologickou veřejnost.

19.04.2011 19:10

Příprava projektu „Ochrana jeskyní“ z OPŽP:

Antonín Tůma

Je nejvyšší čas seznámit alespoň stručně jeskyňářskou veřejnost, co AOPK ČR chystá ve směru k ochraně jeskyní. Možná jste už něco zaslechli, že na věci pracuje na Správě CHKO Moravský kras především Kocour ve spolupráci se mnou a s kolegy z AOPK Praha.

O co jde. Především o evropské peníze, jak jinak. Máme možnost jejich čerpání a chceme je nasměřovat na uzávěry jeskyní, na úklid jeskyní, na úpravy některých tras v jeskyních včetně žebříků, na pořízení projektové dokumentace k uzávěrám a k dalšímu technickému zařízení v jeskyních, na fotodokumentaci, na biospeleologický výzkum, na sledování návštěvnosti jeskyní, na chemizmus podzemních vod a v některých případech na mapovou dokumentaci jeskyní. Půjde o docela slušnou finanční částku. Praxe je taková, že by měl být jeden generální dodavatel všech prací, který celou zakázku vysoutěží. Ten si pak bude muset (možná) sjednat subdodavatele na konkrétní práce a konkrétní lokality. Projekt by měl být na dobu 5 let a AOPK ČR bude do jeskyní zahrnutých v projektu dále investovat a starat se o ně i po skončení projektu.

V současné době je do projektu navrženo okolo 120 jeskyní z celé republiky, převažují ovšem jeskyně z Moravského krasu. Do projektu se mohly dostat pouze významné lokality a podmínkou byl zájem ochrany přírody, tedy ochranářské důvody. Další podmínkou je, že nesmí jít o části jeskyní, které jsou veřejnosti přístupné. A teď pozor! Velmi důležitou podmínkou účasti lokality v projektu je evidence vchodové uzávěry v majetku AOPK ČR. Za tímto účelem budou v krátké době všechny vchody do jeskyní navržených do projektu navštíveny projektanty, kteří zhotovují potřebnou dokumentaci jeskynních uzávěr a dalšího technického vybavení jeskyně (prosím, umožněte jim jejich práci!). Nečekáme problémy tam, kde AOPK ČR, resp. některá Správa CHKO v minulosti investovala státní peníze do oprav nebo do nových uzávěr. U těchto lokalit AOPK ČR garantuje pokračování péče o uzávěry a jiné technické vybavení. Také u ostatních lokalit navržených do projektu garantujeme péči o uzávěry a technické vybavení jeskyně jak během projektu, tak po skončení projektu. Pokud se snad vyskytnou nějaké problémy, nebude tato garance ze strany AOPK ČR možná a taková lokalita z projektu vypadne. Nicméně případné problémy si AOPK ČR dalším jednáním rozhodně hodlá vyřešit.

Když se podíváte na položky, které mají být předmětem prací, tak bych zejména upozornil, že se s mapováním jeskyní nepočítá. Pouze výjimečně u některý lokalit mimo Moravský kras bude podle požadavku ochrany přírody doplněna mapová dokumentace. Základní mapa jeskyně je povinnou součástí závěrečných zpráv ze speleologického průzkumu na základě vydávaných povolení. Nemůže být proto ještě jednou vyžádána a placena z projektu. Objevily by se nepochybně i velké problémy s autorstvím map a jejich částí. Kontrolní čidla na sledování pohybu osob v jeskyni jsou plánována jen pro několik nejvýznamnějších jeskyní. Úpravy tras se týkají především velkých jeskyní. Na tuto investici zatím v tichosti a v klidu bez exkurzí čeká Stará i Nová Amatérská jeskyně. Některé uzávěry uvažujeme zcela změnit. Naopak projekt nepočítá s úpravami závrtů. Připomínám všem skupinám, že současný moderní trend je zachovat původní tvar závrtů tak, jak byly před začátkem průzkumu. Každý si nyní uvědomte, jaká je skutečnost … a nechci jmenovat, které závrty bude nutno dávat do pořádku!

Na závěr: Všechny uvedené informace k projektu jsou bez záruky. Projekt se připravuje a změny všeho druhu jsou možné. Rovněž nemohou být poskytnuty žádné konkrétnější informace. Děkuji všem za pochopení.


 

Diskusní téma: Zpráva A. Tůmy a CHKOMK pro speleologickou veřejnost.

Datum 19.04.2011
Vložil Euroskeptik
Titulek Chleba o dvou kůrkách

Tak už jenom při přečtení jedním okem je jasné, že víc než užitku to přinese jen práci navíc, byrokracii a opruz. Celá desetiletí si jeskyňáři vystačili se svým důmyslem a šikovností, materiál se vždycky dal někde lacino vyšašnit, nebylo zapotřebí žádného "mecenáše a sponzora" shůry.
Ale hlavně to přinášelo svobodu a pohodu.
Takhle už to zavání zase nějakým upisováním se "ďáblu" z EU a přistřihováním křidélek a člověk bude ve stresu, aby náhodou neudělal něco "jinak".
Jako by těch příkladů s EU dotacemi v jiných odvětvích nebylo dost.

Datum 19.04.2011
Vložil francimus
Titulek Re: Chleba o dvou kůrkách

Mám obavu z jiné věci. Uzávěry a žebříky se se dnes platí z eráru. Ze státního. Ochrana jeskyní je státní zájem. V budoucnu, kam však nikdo nevidí, mohou získat svého majitele, třeba privatizací. Potom se s jeskyňáři - amatéry už nemusí nikdo bavit. Protože o průzkum a vědu tu jde až na posledním místě. A co nato ČSS? Bude to ještě v tomto případě partner na "úrovni"???

Datum 20.04.2011
Vložil Tonda Tůma
Titulek Re: Re: Chleba o dvou kůrkách

Zatím platí, že jeskyně jsou chráněny zákonem a o ochranu se starají pověřené státní instituce. Jistě, zákonodárci mohou zákony změnit ... V každém případě péče o jeskyně, resp. o uzávěry a jiné technické vybavení jeskyní něco stojí a stát do toho doposud investoval a i nyní přes projekt hodlá investovat. Nesouhlasím s názorem, že průzkum a věda je až na posledním místě. Naopak garantuji, že na Správě CHKO MK má přednost a že ochrana přírody má za povinnost spolupracovat s odborně kvalifikovanými osobami (§ 73 zákona č. 114/1992 Sb.). Troufám si napsat, že na lokalitě, kde je povolen průzkum a výzkum, nepovolíme jinou aktivitu jinému subjektu. V případě volby mezi výzkumným subjektem a nevýzkumným subjektem dostane přednost výzkum. Už tak bývají problémy, když na velké lokalitě je více výzkumných subjektů, což nepovažujeme za šťastné řešení. To je ale o lidech ...

Datum 20.04.2011
Vložil Tonda Tůma
Titulek Re: Chleba o dvou kůrkách

Neskutečnou byrokracii přináší právě teď celá příprava projektu. Nevěřili by jste, co je to za opruz. Co všechno a jak podrobně se musí připravit. Budeme jeskyňáře nepochybně oslovovat a domlouvat se. Vlastní realizace projektu bude byrokratická pro hlavního dodavatele prací a pro jeho subdodavatele, nikoliv pro jeskyňářské skupiny, které nebudou zapojeny. A potvrzuji, že všechna povolení na průzkum a výzkum jsou platnými dokumenty a nikdo o "svoji" jeskyni nepřijde. Pouze bude nutno lidi z projektu na "své" lokalitě strpět. Jenže platí, že je něco za něco.

Datum 20.04.2011
Vložil Piko
Titulek Re: Chleba o dvou kůrkách

Jsem velmi zvědav kdo zvítězí v soutěži...dělá to z lidí akorát blbce. Bude to zase o zákulisních jednáních a tlačenkách, protože o peníze jde až na prvním místě. Mimo to již dávno neplatí, že ČSS je jediným subjektem který v krasu působí.

Datum 19.04.2011
Vložil Martin Sluka
Titulek závrty

To jako se mají sondy v závrtech zase zaházet aby se zachoval původní tvar závrtu?

Datum 20.04.2011
Vložil ...
Titulek Re: závrty

Po stovky generací, co se planiny v MK zemědělsky obdělávají se závrty zasypávaly kameny sezbíranými z pole. Když nějaký náhodou hltal moc, tak se tam ještě přihodilo něco sutě a domácího odpadu. Kam s ním, tam se toho vejde! Jaký je vlastně "původní" stav? Nepomáhají náhodou jeskyňáři tu skutečně původní funkci spíš zachovat? A co dneska v lese. Bude to platit i pro lesáky, kteří nechávají zasypávat závrty větvemi a pařezy?

Datum 20.04.2011
Vložil Skepticus
Titulek Re: Re: závrty

Původní tvar závrtu určuje vždy Velký Šéf!

Datum 20.04.2011
Vložil Tonda Tůma
Titulek Re: závrty

Ne.
1. Sondy v závrtech jsou vchodem do jeskyně, jsou zapaženy a mají uzávěru. To je O.K.
2. Sondy nikam nevedou a jsou nebo nejsou zapaženy a nikdo se o ně dál nestará, šachtice se časem zřítí. To by mělo být skutečně řešeno.
3. Sondy jsou zapažené a dlouhodobě o ně (a jeskyně pod nimi) není zájem. Pak se pažení sníží pod dno závrtu, vchod se uzavře a překryje zeminou. Výsledkem je závrt bez čouhající roury či skruže.

Problém je ukládání těženého materiálu v závrtech. Vize je taková, že závrt by měl zůstat takový, jaký byl před zahájením výzkumu, vyjma zapažené šachtice. Obecně je cílem být co nejšetrnější a co nejméně změnit to, co se dochovalo. Myslím, že jsme se už všichni posunuli dál a že nemusíme pracovat stylem "po mně potopa".

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode