Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Závrt V Hedvábné (Jalového závrt):

25.09.2008 19:29

 

            Původní název této lokality zní: Meislův závrt, nebo-li Meislova diaklása. Tato lokalita je poměrně velmi dobře známá, takže veškeré podrobné popisy budou vynechány. Autor podniknul s několika dalšími lidmi Informační exkurzi na dno a do přilehlých odboček dne 5.1.2003. Akce byla vybavena silným halogenovým světlem. Při té příležitosti byly prosvíceny stropy a stěny největší propasti lokality – Ústřední propasti. Byly zjištěny následující věci:

            V pravé části propasti (bráno ve směru postupu) cca 5m pod úrovní nástupního balkonu se nalézá rozměrné skalní okno. Při pohledu z prudkého hlinitého svahu v levé části propasti se toto okno jeví jako rozměrná horizontální chodba cca 1x1,5m s malým dómkem na počátku. V protější části propasti je i náznak podobného ekvivalentu zahliněného pokračování. Toto okno nebylo pravděpodobně ještě nikdy zlezeno (ve stěně nejsou skoby ani jiné pomůcky)

            Ve stropu propasti (nastupuje se do ní z bočního okna v horní čtvrtině) se nalézají sintrem i pouhým blátem setmeleny a opracované vápencové balvany a též kvarcity. Balvany jsou opracovány erozními procesy, nejedná se v žádném případě o zvětralou skálu. Z toho vyplývá, že celá Ústřední propast byla v minulosti celá zanesená těmito sedimenty. K tomu můžeme připočítat i sedimenty Dómu Apolla i výše položeného Českého dómu, které mají podobnou strukturu. Tyto sedimenty musely být v minulosti nějakým způsobem a někudy deponovány směrem k Macoše. Toto mohla zajišťovat neznámá výše (ale i níže v případě před Bádenským zaplavením), položená jeskyní úroveň pravděpodobně značných rozměrů. Objem vyklizených sedimentů se dá počítat v desítkách tisíců kubíků.

 Autor rovněž poukazoval na nejnovější postupy potápěčů v Amatérské jeskyni, konkrétně na Vývěru Punkvy, kde bylo postoupeno (Sirotek, Mokrý 2001-2) o cca 400m proti proudu. Potápěči zde vyjma konce (tzv. Čokoládovny) nezastihli volnou hladinu. Veškeré chodby jsou v lité skále ryze freatického typu o průměru kolem 3-5m. Při osobní konzultaci neuvedli ani možné komíny či příčné poruchy v uvedeném úseku pod Závrtem V Hedvábné.

Toto bude ještě nutné potvrdit přesnou mapou zahrnující vzájemnou polohou obou lokalit.

            Členové exkurze ještě pomohli skupině Hlubokáč v prolongačních pracích v Chodbě naděje. Zde je rovněž možný velmi perspektivní postup.

© francimus

Vytvořeno službou Webnode