Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Závrt Člupek

12.09.2008 12:27

 

V neděli 4.2.2008 po ránu jsme byli pozvaní P. Konečným k návštěvě závrtu Člupek, kde pracuje skupina 6-21 Myotis. Byli jsme se podívat v prostorách za závalem v severní části systému. Pomohli jsme chvíli z jednoho trativodu odtěžit pár balvanů a udělat pár fotek. Je zajímavé, že po otevření této části závrtu se výrazně zlepšila cirkulace vzduchu a pravděpodobně zde vymizel i kysličník uhličitý. V ukončení chodby je několik prastarých sintrových desek a sintrových náteků, které jsou ukloněny k severu, tedy hlouběji do masivu. Na stěnách jsou téměř neznatelné, ale přesto patrné vodní čáry po bývalých stojatých hladinách. V chodbě je i několik sekundárních trativodů, do kterých se svažují podzemní závrtky.

 

 

 

- Pod vstupním jícnem závrtu Člupek, J. Gregor, P. Konečný a sada pracovního nářadí.

- Přemisťujeme kameny z jednoho trativodu do jiného.

- Blíže nedefinovatelný stropní útvar na konci chodby za závalem...

© francimus

Vytvořeno službou Webnode