Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Víkend 19.-20.1.2008 Moravský kras

20.01.2008 17:37

Pokus o otevření Amatérské jeskyně:

Potápěčská část naší Pustožlebské skupiny byla požádána o výpomoc a otevření pancéřových vrat vchodu do jeskyně. Prostřední vrata a jejich horní zámek byl dlouho zablokovaný a nepoužívaný, jeskyně se zamykala spodním zámkem. Nějakému dobrodinci se však podařilo před měsícem zamčít i horní zámek a tím došlo k zablokování celého zavíracího systému. Byli jsme pak požádáni přímo A. Tůmou a správou CHKOMK o pokus proplavání přes Macošský sifon potápěčem a otevření jeskyně zevnitř. Akce probíhala následovně.

Nejprve byl proveden dříve plánovaný sestup Mokrý - Grošek s nácvikem filmování pod vodou do lokality Čtyřicítka na Vodní plavbě. Akce byla po 40-ti minutách přerušena pro neobvykle malou viditelnost pod vodou. Ostatní materiál byl přenesen na dno Macochy, kde měla proběhnout příprava a ponor druhé dvojice. Navzájem obě družstva sama sobě působila jako družstva jistící.

Z ponoru nakonec sešlo díky vysoko nastoupané hladině v Jalovém korytu a tudíž předpokládanému dravějšímu protiproudu ve vstupních částech Macošského sifonu. Rozhodnutí se ukázalo jako správné, protože po dlouhotrvajících teplotách nad nulou roztála kompletně sněhová pokrývka v celém Moravském krasu. I na Punkvě bylo zaznamenáno prudké zvedání hladiny na Přístavišti v řádech centimetrů za hodinu. Není třeba riskovat zdraví a život potápěčů kvůli zablokovaným vratům. Do Amatérky se tedy jen tak nepůjde, vysoké stavy mohou trvat 14 dní i měsíc. Volných chvil během ustrojování potápěčů jsme využli k návštěvě lokalit na dně propasti, zejména Erichovy jeskyně a fotodokumentaci.

Sloupsko:

Po ukončení akce kontrola vodních stavů ve Sloupských jeskyních. Všechny ledy ve vstupu do Eliščiny j. roztály. Sloupský potok teče kolem Hřebenáče a propadá se ve velmi výrazném ponoru. Tajemný propad za čističkou zvolna obnovuje svoji funkci. Dále potok teče až do Propástky 3. vchodu, kde s hukotem padá do Rakouského komínu.

Ostrovsko:

V Lopači probíhá hydrotěžba v chodbičce, nebo spíš tlakovém kanále nad koncovým sifonem. Zde jsou naopak vysoké stavy ku prospěchu, protože vody na hydrotěžbu není nikdy dost a spolehlivě odplavuje i vytěžený materiál. Práce probíhají v 3-hodinových směnách skupinou Tartaros. Kuba Doležal mě požádal o zmapování odbočky, což jsme s jeho skupinou zvládli mezi střídáním jednotlivých směn. Odbočka má již délku 20,8m (délka polygonu) a na konci je výrazná tektonická porucha se vykrystalizovaným kalcitem.

Nový Sloupský koridor:

V neděli měla být byl provedena pracovní akce na montáž žebříků do jedné části Koridoru. S Jankem Gajdošíkem a za účasti hostů z Plánivské skupiny a skupiny Myotis jsme sestoupili na aktivní tok v jeskyni. Už na Přepadové hraně pod Vintockou odbočkou, což je kalibrační místo na vodní stavy dále, byla hladina 60cm, takže jsme prostě také akci ukončili. Hostům jsme pak nabídli jiné vstupní části jeskyně k prohlídce, jako jsou Střední patro, Kalcitový dóm a jiné. Žebříky nainstalujem jindy.

Punkevní jeskyně - Vodní plavba, lokalita Čtyřicítka. Plánovaný ponor dvojice Groša, Mokrý.

 

Erichova jeskyně

 

Na základně Tartarosu po čerpací akci.

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode