Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Valná hromada ČSS v Žacléři

15.10.2012 08:30

Předsednictvo uspořádalo 13.10.2012 podle stanov řádnou Valnou hromadu. Společně s mnoha moravskými jeskyňáři jsem se ptal, co vedlo představitele k tomuto rozhodnutí, protože místo konání je u samých hranic Polské republiky. Údajným důvodem byla nízká cena, pronájem, relativně dobrá dostupnost z Prahy atd. Druhým pozitivem, jež jsme ocenili posléze, bylo vynikající pivo Krakonoš, kvalitní ovzduší, milí lidé a vlídné, tiché pohraniční městečko. V době mimo letní a zimní sezónu jistě i přínosem pro místní podnikatele. Neoficiálním důvodem bylo omezení vlivu moravských skupin, které se v žádném případě nekonalo. Překvapila mě účast mladého delegáta Vilémovické skupiny (6-06), I Evžena Z., který přijel reprezentovat Holštejnskou skupinu na poslední chvíli. Ještě bych chtěl zdůraznit, že všechny postřehy a zde uvedené názory jsou ryze subjektivní, moje. Nereprezentují vyjádření žádné složky ČSS.

Už v pátek odpoledne proběhlo poslední zasedání předsednictva, které se soustředilo pouze na program VH a převedení svých nesplněných úkolů na předsednictvo nové. Uvítala nás nevzhledná budova kultuního domu z komunistických dob. Interiér na rozdíl od oprýskaného břízolitu skýtal prostor k zamyšlení. Barvy jak v bordelu, jejich uspořádání jak na diskotéce, nábytek jak v jídelně, stropní topení jak v továrně. K tomu koliba, imitace výdřevy, zrcadlové stěny, kubistické lustry, koženková vrata, keramický megakrb na ozajstný oheň. Za to předsednictvo pochopitelně nemůže, bylo potřeba se soustředit na jednání. Pomáhal k tomu neustále otevřený bufet s extrémně šikovnou obsluhou a chlazenými produkty. Ostatně už v pátek večer přijížděli první delegáti a rozhodně nemuseli postávat po chodbách.

V sobotu po snídani byla zahájena Valná hromada ČSS. Začala agendou předsednictva a jeho činnosti za uplynulé období. Předseda informoval mimo jiné o nových skvělých internetových stránkách speleo.cz, o kvalitě a důležitosti interního časopisu Speleo, o vyřešených kauzách, např Poseidon, které kdysi vyprovokovalo. Dál bylo čtení došlých zápisů z činnosti jednotlivých složek společnosti. Informace hospodáře o hospodaření. Členstvo zaregistrovalo zajímavosti, třeba vlastnictví různých pozemků společnosti. Nebo aktivní činnost odborných komisí, jejichž představitelé smolili zápis z činnosti za poslední čtyři roky ve foyeru.

Před polednem bylo končícímu předsednictvu uděleno absolutorium a ihned se pokračovalo dál navrhovanými změnami. Změn bylo několik, některé byly ubohé, jiné zbytečné. Našly se věcné i velmi podnětné. Na některé se zapomělo, nepřekonaly cestu mezi pozdně došlou korespondencí a Valnou hromadou. Byl to například návrh na aplikaci Práva priority na udělení vyjímky. Jeho aplikace by výrazně vylepšila podmínky pro průzkum, dohody, spory a jistoty mezi jednotlivýni skupinami, zkvalitnila by výzkum, zlepšila podmínky vůči komerci. Její čas ale nenastal pro zaprdlost některých subjektů a autoři návrh logicky ani nepřednesli. Škoda.

Další podnětný návrh byl adresován autorům osobních blogů o speleologii, ti by si měli prý založit vlastní Základní organizaci. O návrhu se bohužel nehlasovalo. Návrh na vytvoření komise, hledající levnější zdroje neprošel. Je zbytečný, levné zdroje hledají také komerční stránky, kde se schovává lobbing, černota a nepřehlednost. A taky se může levné hledání lehce obrátit proti samotné komisi. Padl návrh na zrušení Spelea, které nelze uskutečnit, protože speleo údajně vycházet musí. Tisk pro potřeby smluvního odevzdávání na různé instituce je stejně drahý, jako Speleo pro všechny zdarmo. Možná by byla lepší cesta zrušit tyto smlouvy. Ale v době, kdy za plátek špatného toaletního papíru dostanete špičkovy zahraniční časopis s barevnými fotkami na křídovém papíře, by to byla asi opravdu škoda. Proběhlo také kontrolní hlasování o tom, kdo čte Speleo. Jednalo se údajně o reprezentativní členstvo Společnosti, tož potěš (web francimus čte asi 500 lidí týdně). Já tedy čtu také, dělám z něho malou recenzi.

I přes logické argumenty návrh zrušení neprošel, stačila záruka na vytvoření jeho elektronické podoby. Návrh byl také na snížení odvodu za Studenty, aby měli pocit, že se na ně myslí. Pamatuji si na Oldy Štose seniora, který kdysi kolem sebe shromáždil partu studentů a kromě dobrých jeskyňářských základů jim zajistil brigády, aby si (nejen)na příspěvky mohli vydělat sami. Pětikilo je i dnes otázka pěti hodin práce a kdo chce bádat, ať se klidně přihlásí na brigádu. Ale zpět k hromadě. Zásadní změnou byla přeměna rady Redakční za Ediční. Kdo si zadá obě slova do slovníku cizích slov najde směr, kterým se zřejmě bude budoucí ediční rada ubírat. Už žádní autoři, zpracovatelé informací, úpravy textu, nebo obsahu. Jen pouhé vydávání.

Tohoto kroku zpět je obrovská škoda a nezávislost nezaručí ani předseda rady volený předsednictvem. Na druhé straně to aspoň posílí weby nezávislé. V předchozím úvodníku jsem se zmínil o skvělé divadelní inscenaci. Šťavnatou atmosféru sálu tradičně doplňoval Termit suprovými hláškami, diky němu se nemuselo ekvilibristovat nad maličkostmi. Jen díky tomu se daly shlédnout problémy velké. Co mě asi zaujalo byla volba Čestných členů společnosti. Byl vysvětlen důvod, proč by se mělo jednat o osobu zcela výjímečnou, aby ten institut a sláva, potažmo hrdost Společnosti, jež takové členy má neupadala, ale naopak rostla. Aby čestných členů nebylo moc, dostali ti neúspěšní pouhou medajli za zásluhy.

Čestným členem ČSS se stal i RNDr. Jan Himmel. Kdo si vzpomene Rumunský Padiš a Honzovo vedení expedice v době, kdy byli speleologové několik dní zavření v Četatile Ponorului může klidně povytánout obočí. Staří horolezci si rádi zavzpomínají na problémy s policajty, sousední skupiny v oblasti Jižní a střední části Moravského krasu také. Své zkušenosti mají i pan Pokorný a doktor Jež. Ostatně jeho násilné "odejití" jsem mohl sledovat jako člen dozorčího sboru. Na druhou stranu historický výčet osobností, prošlých Honzovou "Královopolskou" skupinou je značný a jsou v něm i významní krasoví badatelé. Honza má zásluhy v podobě speleo-testů prvního stupně a stejně jako Jarda Hromas i jiní čestní členové, geologové, profíci, výrazně odborně obohatili Společnost. Čestnost je i v něčem jiném. Osobně se domnívám, že touto volbou dostala Společnost řácký etický políček.

Někdy mezi tímto jednáním byl čas na oběd, různé diskuze v zákulisí a podobně. Valnou hromadu bravurně řídil Pavel Bosák. Díky němu se nemuslely v plénu rozvíjet některé detaily, které patřily spíše do kompetence následujícího předsednictva, potažmo do nových pracovních komisí. Jedna, která může vzniknout je komise školící, jež by se věnovala odbornému zdokonalování členstva. V době bezhlavého přemísťování sedimentů, šlapání po kostech, kopání a pobíhání po lokalitě, jež registruji po celém krasu, nápad výborný. Další bonus získala i sekretářka společnosti Veronika Vlčková, která kromě pořizování zápisu v předstihu domlouvala ubytování a občerstvení. Diskuze byly uzavřeny pozdě odpoledne. Díky jim si mohlo 43 hlasujících delegátů udělat celkem jasný obrázek a představy o našich budoucích zastupitelích.

Pak bylo přistoupeno k volbě nového předsednictva a dozorčího sboru. Kandidátka byla velmi perstrá, zdánlivě nesourodá směs a nechyběla v ní nová jména. Ještě jednou děkuji těm, kteří mě navrhli do obou funkcí. Před hlasováním jsem odstoupil z kandidátky do předsednictva. S některými navrhovanými členy jsem si opravdu neuměl představit spolupráci. Snad to dokáží jiní, já to nedovedu předstírat. Pak se volilo a sčítalo. Následovalo horlivé doplňování kandidátky dozorčího sboru, i když uzávěrka oficiálně skončila v poledne a volba dozorčího sboru. Výsledky hlasování jsou velmi povzbudivé. V předsednictvu jsou tyto nové tváře:

Marek Audy na mě vždycky působil nestranným a neutrálním dojmem. Kromě fotografování, vydavatelství a speleofór se zatím nijak příliš v rámci celé ČSS neprofiloval. Ale to se dá hravě dohnat. Po této stránce má předsednictvo hodně dobrého odborníka zejména na propagaci, zviditelnění a speleologická masmédia, jejichž kvalita přes všechna přesvědčování - stále pokulhává. Pokud Marek zůstal stejný, jak jsem ho znal před lety, bude dobrý i po stránce osobnostní. Jaroslav Šanda je všestranný, otevřený a zásadový člověk. Neklopýtá v názorech, nelže, dodržuje slovo a je důrazný v záležitostech, které se slíbily, nebo které je potřeba dotáhnout do konce. Měl jsem čest s ním několikrát pracovat a jsem přesvědčen, že bude největším přínosem pro práci nového předsednictva. Radima Broma osobně neznám. Do předsednictva se dostal pravděpodobě díky mému odstoupení z kandidátky, ale to je dobře, jsem rád, že to byl právě on. Co se občas potkáváme, občas píšeme a po sobotní diskuzi jsem přesvědčen, že jde o člověka, který má jasné názory, rozhled a ví co chce.

Ostatní úspěšní kandidáti v obou komorách jsou známí z minulého období. Staronový předseda ČSS (který to po dvou volebních obdobích kdysi slíbil položit), dostal nový tým, který je ochotný pracovat, dovolí si mít vlastní názor a nespokojí se se sliby. Myslím si, že delegáti Valné hromady volili velmi zodpovědně. Nové předsednictvo se nestalo trafikou pro zasloužilé speleology a nestal se jím ani Dozorčí sbor, který zůstal téměř beze změny. Pozitivní je příchod velmi zkušeného Bohuše Kouteckého, já naopak zůstal náhradníkem. Na samý závěr v proslovu Zdeněk Motyčka sám sebe přirovnal k RNDr. Vladimíru Panošovi. Než jsem si stačil ublinknout dodal, že pouze v počtu zvolení - potřetí v řadě.

Tím oficiálně skončila Valná hromada. Po večeři se sešlo nové předsednictvo k prvnímu zasedání. Zbylí delegáti, někteří houfně odjížděli domů, jiní se věnovali večenímu programu, chlazenému Krakonošovi, fotkám, vzpomínkám. Diskuze se protáhla, někteří šli spát o druhé v noci. V něděli pak Radko Tásler zajistil exkurzi do rozestavěné vojenské pevnosti Stachelberg, kde jsme prohlídli interiér pevnosti i podzemní prostory v různém stádiu dokončení. Kolem poledne jsme se rozprchli úplně.

- Pevnost Stachelberg, největší vojenská pevnost v Čechách. Jediná postavená a dochovaná šachta do podzemí pevnosti.

- Některé kasematy jsou už vybetonované, tohle měla být kompresorovna.

- Model výdřevy s maketou huntu 1:1 a figurínami znázorňujícími dělníky v podzemí...

Ostatní fotografie se ještě dnes večer pokusím umístit na rajče. je to tam...

fotky - Igor Harna:

Diskusní téma: Valná hromada ČSS v Žacléři

Datum 13.11.2012
Vložil Evžen
Titulek Valná hromada

Náhodou - už jsem byl na valné hromadě v Semilech. Pivo Krakonoš dobré, jinak nic zásadního :-)

Datum 19.10.2012
Vložil Fos
Titulek Buďme konstruktivní

Zdravím všechny diskutující. Já patřím k té starší generaci jeskyňářů , která už si zvykla vždycky napočítat do deseti, než ze sebe něco vybleje. Zastávám názor, že alespoň nějaké periodikum by určitě mělo v rámci ČSS vycházet. I v dobách , kdy vládl zemi rudý bratr vycházely byť ojediněle periodika i v rámci skupin, mohu jmenovat třeba už neexistující ZO 6-03 Cerberus. Problémy , které se musely překonat bylo víc – teď jsou to akorát peníze. Ale byla to otázka cti o sobě dát vědět.
A co se týče předsednictva – pánové , rád bych viděl někoho z vás na jejich místě, kdo této činnosti by mohl věnovat víc času a v neposlední řadě i prostředků, co třeba současný předseda . A to nejsem ani náhodou jeho důvěrný kamarád. Takže bych doporučoval to co Kuba – hlavu pod studenou vodu a do Spelea aspoň občas něco malého přispět. Hodnotných věcí se v krasu přece odehrává pořád dost. A navíc – diskuze aby vůbec měla význam musí být konstruktivní a ne hned na někoho nakydat. Jsme jako jeskyňáři docela ohrožený druh a proto o sebe pečujme aspoň sami – nikdo jiný to za nás neudělá.

Datum 29.10.2012
Vložil Maca
Titulek Re: Buďme konstruktivní

Jistě máš pravdu s tou ukvapeností, ale kdybych napočítal do deseti, shledal bych, že nic psát nebudu... a kdybych napočítal do dvaceti, ani bych to tady nečetl, zvítězila zvědavost...

Rozpálila mě ta skutečnost, že se o tom samém hovoří více jak 10 let a k ničemu do nevede. Návrhů na reformu Speleo bylo více, od zrušení, PDF verzi, webový "časopis", sám jsem před cca 6-7 lety navrhoval tištěnou recenzovanou ročenku - takový kvalitní protipól Speleofora spojený s výroční zprávou skupin a výroční zprávou ČSS včetně hospodaření, formát A4, barevné přílohy, když budou články tak klidně silnější svazek atp... Myslím si, že by se to ujalo. Jenže vše jede ve starých kolejích už se ani interní výběrové řízení na tiskárny nedělají, což jsem svého času vždy dokázal pro Speleofórum zorganizovat (zde dnes hraje roli asi spíše zvyk a pohodlnost než zlý či nečistý úmysl).

Datum 17.10.2012
Vložil Kuba
Titulek Mácovi

Máco,
Chápu Tvoje zapšknutí proti speleu,
ale ruku na srdce(nebo hlavu pod studenou sprchu), není na každým znás,aby bylo lepší?Datum 17.10.2012
Vložil Máca
Titulek Re: Mácovi

Až nebude grant a nutnost každý rok vydat 3 čísla - pak se ukáže. Říká se tomu poptávka a nabídka. Já nejsem zapšklej vůči Speleu, ale hluboce,opravdu hluboce nešťastný, že tu redakční radu uchvátili naprosto neschopní lidé co to berou jako "koryto". Milan to prostě nezvládnul. I ten Marek Šenkyřík by to zvládnul zprodukovat lépe, když jsem byl v Redakční radě, tak se tam nacpali lidi, co absolutně nikdy nekomunikovali. Ozvali se až když se rozhodovaly čí budou barevné fotky na obálku Speleofóra (P. Polák). Seďěli tam ale lidi co dokonce neozvali NIKDY (Baldík)...

Hele a co ty vaši zástupci v předsednictvu 2008-2012 co se neúčastnili těch schůzek? S velkým pobavením jsem vždy o v oběžnícíh četl formuli "Nedorazili: Doležal, Sirotek, Wagner" která se s mírnými obměnami opakovala celé období :-) :-) :-)

To je společení hlupců!

Datum 17.10.2012
Vložil Maca
Titulek Speleo a ruzne

Speleo je placený z grantů a je to mrhání peněz a mělo by se tomu okamžitě zabránit. Ať se ty granty vrátí a použijí na něco lepšího. Je to prostě jistý druh podvodu ze strany hodnotitelů grantových projektů, že vždy na to hodně špatné Speleo přiklepnou peníze a nezajímá je názor čtenářů kterým je to rozdáváno. Je to podobné jako sypat peníze do Řecka - k ničemu to nevede - a 5ekové i tak protestují. Nemyslete te si, že když je něco placený z grantu tak jsou ty peníze ničí - ne, jsou náš všech a dají se použít lépe.

Kdysi jsem vydával takový plátek, jmenovalo se to Krasová deprese, prvních 5 čísel bylo asi z 1/3 plných různých sraček, často i osobních invektiv. Nějak jsem nepředpokládal, že by si někdo vyřizoval účty se svými kolegy různými fámami (viz kampaně bafuňářů ČSS proti V. Vojířovi). Dnes těch prvních pět čísel hodnotím jako juvenilii a moc se k tomu nehlásím. Ruzný sračky z hospody prostě na papír nepatří. Nevím zda patří na internet - ten je plný hoven, ale jak říká Váš guru o hodnotách (he, he): "Třetí hodnota má něco společného s tím, aby fungovala krása, ale může to být i krása nezjevná, o které víme, že je silnější než krása zjevená. Kerauac sice napsal, že “živly jsou bohudík v pořádku, to jen člověk se má mít na pozoru, zatímco vesluje peklem.” Jenže ono to vypadá, že živly v úplném pořádku nejsou."... tak internet je ten živel a sartrovo peklo - včetně těhle plků o kráse na jedné straně a grafomanii na druhé - to peklo je ten internet.

Franci nám kdysi do KD napsal článek co jsme neotiskli. Ve zkratce nám vyčítal kraso-turistické články o Rumunsku, že podle nich jezdí CK Kudrna a ty lidi se nechovají k jeskyním pěkně. Tak je mi to líto, ale KD měla docela malý náklad, navíc my jsme ten náš tištěný sborník CK Kudrna nedávali. Tam byla nějaká krysa z Brna co jim to nosila. Dnes je ale Franci mediální magnát co vysírá na web co se dá, bez ohledu na důsledky. To mě mrzí. Jinak, i když s ním nesouhlasím, v mnohém má pravdu.

Datum 16.10.2012
Vložil Kuba
Titulek trolling

Opět musím napsat kritický komentář na kritika, k článku. Další podnětný návrh byl adresován autorům osobních blogů o speleologii… jsem přednesl já s myšlenkou, že nevidím důvod, proč by nemohli autoři některé článečky upravit a do Spelea poslat (mohla by to „vycucávat“ i redakce se souhlasem autorů). Ano řekl jsem, že by autoři, kteří si syslí na vlastním písečku mohli založit vlastní organizaci, nikoli ZO pod ČSS, protože vyjadřovat nesouhlas tímto způsobem je trapné. Navíc není pravda, co řekl Franci, že by někdo opravoval články bez vědomí autora, který si vyžádá korekturu… Jako šéfredaktor Estavely si nedovedu představit Francimu něco otisknout bez důkladného přezkoumání, do koho se chce navážet, urážet apod. A hlavně nikdo rozumný nechce Speleo rušit, ale Krtek ho chtěl převést do podoby digitální, jenže to by přineslo spoustu problémů, o kterých předkladatel neví… Aspoň se Franci prásknul co se Speleem na základně dělá, už chápu proč, nemůžou starší členové některá starší čísla najít… O tom kdo čte Speleo a kolik lidí čte Francizmuse je zbytečné přemýšlet. Také čtu tyto stránky a utvrzuji se v přesvědčení, že Franci je parazit, který se stal obětí svého ega… Věřím, že všichni členové ČSS po čase dojdou ke stejnému názoru jako jeho mateřská ZO (PŽS)… Jako Marek Audy, který jak sám Franci píše, s ním několik let nespolupracuje a má pro to svoje důvody i velmi nedávné podrazy ze strany Francizmuse. No a se zapomínáním, na něco, co se mnělo probrat, Fraci mohl říct cokoliv, ale nezvedl se, protože je srab…(Jednou když komentoval úroveň ČSS se docela ztrapnil) S kandidátkou nechápu, že se srovnává s Radimem Bromem. Je to ještě mnohem absurdnější jako Zdeněk s Panošem. Zdeněk tedy aspoň má co srovnávat. Myslím, že svoji funkci plní zodpovědně. Na rozdíl od Franciho, který byl zvolen do dozorčího sboru jako náhradník jen proto, že tam nikdo další nebyl. Myslím, že kdyby ti, co Francimu dali hlas, věděli, jak si v dozorčím sboru počínal a že přišel i na geniální věc, že se některé postoje musí hlásit úřadům, nevolil by ho nikdo ani tam… Stačí, když si rozpor mezi jeho “cancem“ a zápisem z Valné hromady porovnají členové ČSS sami.

Datum 17.10.2012
Vložil Maca
Titulek Re: trolling

Kuba píše ..."Stačí, když si rozpor mezi jeho “cancem“ a zápisem z Valné hromady porovnají členové ČSS sami...."

Tak já tedy vzpomínám na pokus sekretářky ČSS paní Vlčkové o zfalšování zápisu z valné hromady 2008, kde můj návrh na zřízení transparentního účtu pro ČSS do zápisu formulovala takto "M.P. navrhuje aby každý člen ČSS měl dispoziční právo s účtem ČSS" - i přes protesty se do zápisu dostaly kraviny a lži dehonestující předkladatele. Humus. Tady nebude chyba ve Francim ale zfixlovaném zápisu !!!!!!!

Co je Motyčka za předsedu když ani neuvede valnou hromadu a musí na to být moderátor??? Co je to způsoby???

Vždyť ten váš spolek je úplně trapnej, že si tohle necháte líbit !!!

(Jenže kdo se ozve - ten je postupně diskreditovanej a likvidovanej - viz zfalšované zápisy atp - viz třeba jak mě po valné hromadě sekretářka paní Vlčková obvinila, že jsem se jí hrabal v kabelce... tyhle lidi se to pěkně naučili od bolševiků a nestydí se to praktikovat i v dobrovolném spolku. Nechutí zvracím.)

Takže Franci - v tomhle ohledu DIKY!

P.S.
Oprava mé věty z příspěvku:
"...Jinak, i když s ním NĚKDY (a někdy často) nesouhlasím, v mnohém má pravdu..." (myšlena pravda o těch zahrádkářských schůzích)


Datum 18.10.2012
Vložil kukučka
Titulek Re: Re: trolling

další magor

Datum 16.10.2012
Vložil zkouška
Titulek zkouška

zkouška

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode