Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Tonda Tůma za správu CHKOMK jeskyňářům Moravského krasu.

23.05.2008 09:20

Všem speleologickým skupinám (na něž máme mejlové adresy) sdělujeme následující:

V rámci vzájemných dobrých (troufám si říct v mnoha případech nadstandartních) vztahů upozorňujeme na dodržování stanovených pravidel pohybu a chování v chráněné krajinné oblasti.
Pokud se setkáte s nějakým nestandartním chováním mezi speleology, prosíme, pokuste se o okamžitou nápravu.

Speciálně věnujte pozornost:

1.)
Pohybu osob a motorových prostředků v národních přírodních rezervacích.
Týká se to především Vývěrů Punkvy (Pustý a Suchý žleb).
Choďte pouze po turisticky značených cestách.
Důsledně zavírejte ve žlebech závory.
Důsledně dávejte viditelně za sklo každého auta, které žleby oprávněně projíždí nebo tam parkuje, platné povolení.

2.)
Obecně vjezdům a parkování aut v CHKO.
Důsledně parkujte těsně u silnice a v obcích, nikoliv na loukách nebo na polních a lesních cestách.
Zejména se to týká Ostrovské a Harbešské plošiny.

3.)
Likvidaci odpadu ze svých základen.
Týká se to všech speleologických základen na území CHKO a zejména těch ve volné přírodě.
Důsledně veškerý odpad likvidujte v souladu se zákony.
Zamyslete se např. jak u vás fungují toalety a případně sjednejte nápravu v souladu se zákony.

4.)
Plnění podmínek speleologických povolení.
Občas si přečtěte,co máte povoleno a na co asi bude Správa pohlížet při dalším rozhodování (závěrečné úpravy lokalit).
Kdo máte vůči Správě nesplněné závazky, dejte je do pořádku.
Důsledně nevysypávejte karbid v jeskyních.

Děkujeme všem za pochopení.


Správa děkuje všem, kteří se podíleli na letošním úklidu Krasu.
Kdo máte nějaké dokumentační fotky z vaší účasti, prosím, zašlete je.

Zdraví a na další spolupráci se těší
Tonda Tůma
Správa CHKO MK
516 428 894, 737 542 217

© francimus

Vytvořeno službou Webnode