Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Štajgrova díra

21.11.2008 00:38

 

Jeskyni, kterou jsme ve dvou navštívili nelze jmenovat. Představuje dost zvláštní odvodnění západní části krasu mezi Těchovem a Novými dvory. Geologická situace v tomto území je velmi komplikovaná, setkávají se zde tři druhy vápenců (josefovské, vavřinecké a lažánecké) protnuty vrstvou bazálních klastik na grandioridovém podkladě. V jeskyni se tato situace projevuje jen částečně, ale to je tím, že vede pouhých asi sto metrů do masivu. Vstupní chodby tvoří převážně vápence vavřinecké s typickým bílo-šedomodrým žilkováním. Zbylou část chaoticky josefovské a různé směsi. Poslední propástka je vykroužena ve vápenci lažáneckém. V hornině je sposta nekrasového materiálu, zběžně okem rohovce a nějaké tvrdé rezavé plásty. Bazální klastika se projevuje pouze písčitým sedimentem.

Charakteristickým znakem lokality je jeden tlakový kanál z hloubi planiny o průměru jeden metr. Zřejmě se projevuje blízkost nekrasových nepropustných klastik a nadržené kubatury vody, jež dala vznik tomuto kanálu. Posléze co vodní pnutí ustalo (a pravděpodobně se zahloubil Pustý žleb na současnou úroveň), vznikla normální jeskyně se zařízlým vodním tokem. Obohacena korozními tvary, vertikálními puklinami se zárodky propástek a korozních komínků. Poslení úsek jeskyně se dosud nezaříznul a svědčí o možném nekrasovém podkladu, jež je zde právem očekáván. Sekundárně pak vznikla nepatrná sintrová výzdoba a patro se místy zaneslo převážně písky. Jeskyně v Moravském krasu naprosto ojedinělá a úchvatná. Během sestupu jsme pořídili fotodokumentaci.

 

 

- Vlevo vstupní vertikální puklina na kontaktu dvou vápenců v těsném sousedství hlavního a jediného tlakového kanálu.

- Srdcová chodba, tlakový kanál prostoupený nekrasovými vložkami rohovců, které se sekundárně vypreparovaly.

- Detail zkorodovaných vápenců s mikrovrásou. Pravděpodobně vápence josefovské.

- Vykroužená propástka v tmavých vápencích Lažáneckých. Zde je tok dosud proudící kanálem zaříznutý do spodního neprůstupného patra. Korozní tvary jsou vytvořeny pravděpodobně vodním aerosolem.

Fotogalerie z celé speleologické části akce je na Rajčeti:

© francimus

Vytvořeno službou Webnode