Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Setkání jeskyňářů v Tetíně 2009

05.10.2009 22:10

O víkendu 2.-4.10.09 se konalo poslední setkání jeskyňářů v Tetíně v Českém krasu. Tradičně jej pořádala Tetínská skupina a ukončila každoroční akci jubilejním 10-tým ročníkem. Poslední setkání bylo velmi prosté, ubytování spartanské, exkurze byly ponechány na starost samotným účastníkům, co si kdo domluvil, to měl. Jediná organizovaná akce byla pracovní a to do Propástky v Tetínské rokli. Ve stejném duchu byla i slabá účast, ale teď se nejednalo o exkurze, protože na ty vždycky došlo mnoho nejeskyňářů, kteří se stejně do večera rozprchli. Přijeli jsme hlavně kvůli akci samotné, lidi z Babické skupiny kolem Krtka i Dr.Skály za ty roky zde poznali mnoho kamarádů. Poslední tři roky jsem se přidával i já.

Musel jsem dohnat mnohaletou odmlku, tak pětadvacet let, kdy jsme sem jezdili často se Standou Mayerem, na  Barrandien v rámci krasové turistiky na jaře. Občas dálkové pochody Českým krasem. Na podzim bývalo setkání jeskyňářů v Srbsku, hotel Český kras je dnes už v ruinách. Párkrát i v rámci výjezdů Pustožlebské skupiny na konkrétní jeskyně. Jak proběhlo toto setkání pro nás.

Setkali jsme se v pátek večer v místním kulturáku se členy Tetínské skupiny. Cesta po dálnici a přes Prahu byla kupodivu hladká. U píva jsme seděli za necelé tři hodiny. Na zítřek jsme se nijak extra nedomlouvali, nechali jsme to na náhodě. Spaní va spacácích v sokolovně na okraji obce. Ráno jsem potkal Štajgra a Jirky Štěpánka z Plzně, kteří měli domluvenou, vykorespondovanou, povolenou a zajištěnou jeskyni BUML. Pro šest lidí. Vzali mě sebou, byl jsem rád, protože se mi nechtělo chodit povrchovky kolem Amerik. Přidala se Helča jako průvodce. Netušil jsem, že na jeskyni je údajně velmi těžké sehnat povolení, hlavně proto, že leží v dosud činném Kruhovém lomu.

Jeskyně BUML. Byla náhodně nastřelena při těžbě vápence. Po opuštění těžby v tomto místě postavili drtičku a třídírnu. Objev vlastní jeskyně byl až v r. 1989 (P.Zbuzek). Vchod není uzamčen, ale leží 18m nade dnem lomu, přímo naproti strážnímu domku s hlídačem. Ke vchodu je potřeba slanit dalších 30m. Nad jeskyní je plošina opuštěné etáže s dalšími štolami a artefakty různých strojů. Celková délka jeskyně je 274m, denivelace je 30,5m.

Za vstupem je malá propástka s vetknutou roštovou plošinou, na které se dá převléci a uložit materiál. Co mě hned za vchodem zaujalo byla sestupná chodba, podobající se horským tlakovým kanálům, vyvořená na vrstevní ploše, spadající pod úhlem asi 20°do masivu. Na své délce 80m skoro úplně rovná. Na určité úrovni jeskyně je jílovitý sediment, a zvodnělý v místech, kam možná občas dosahuje i hladina Berounky. Úplně dole je trativod a vzestupná plazivka s několika stupni. Uprostřed jeskyně je dvoumetrová kalibrační úžina, jež se dá relativně snadno (pro mě na třetí pokus) zdolat. Dál je vlevo systém chodboček, propástek a komínů. Většina byla vykopaná, jsou to další tlakové kanály se skalním dnem, chaoticky uspořádané. Od úžiny jsou chodby vytvořené většinou na vertikální tektonice. Vápence (loděnické) zde vystupují v krásně vypreparovaných vrstvách.

Vpravo je pak takzvaný Mamutí dóm. Velká, částečně zařícená prostora na několika křížících se puklinách. Zajímavostí jsou mrazové perly, nebo-li odborně krystaly kalcitu, které vznikly při pomalém zamrzání podzemních vod v poslední době ledové. Jediná lokalita v ČR s tímto výskytem. V jeskyni jsem něco nafotil, sestup trval čtyřem účastníkům 3 hodiny. Poté jsme se přesunuli zpět do Tetína a seběhli Tetínskou roklí až k Tetínským vodopádům.

Jeskyně Propástka (Tetínská propástka 2). Za vstupem je hned kopaná sonda hloubky asi 30m dole je voda jež údajně je v úrovni hladiny Berounky. Šachta je vedena kolem jediné členité stěny se stopami po proudící vodě. Zbytek je mocná rozsedlina vyplněná spíše hlinitopísčitým sedimentem. Zajímavostí jsou kaverny a pukliny široké i přes 0,5m, vyhojené čistým zkrystalizovaným kalcitem. V přímém směru pak pokračuje horizontální chodba s mnoha kavernami. Některé byly volné a dokonce i velké (objev z dubna 2009). Zde probíhaly práce na snižování průkopu a usnadnění lepšího průniku chodbami. Při větším profilu bude také lépe cirkulovat vzduch, jež je nyní na čelbu popoháněn ventilátorem a kopaflexovou hadicí. Celková délka jeskyně je 60m. Tetíňáci zde s hosty bádali od rána, takže se vzadu nedalo příliš dýchat, nicméně jsme aspoň vytahali od ústí sondy pár kýblů kamení.

Tetínský vývěr. Tady jsem byl předloni. Celý výzkum v Tetínské rokli se točí kolem tohoto vývěru a vod, které sem občas přitékají. Člověk odchovaný Moravským krasem by vzal pod paži čerpadlo a vsunul by ho do vývěru, ale ono to není tak jednoduché. Vývěr zde ještě za První republiky vůbec nebyl, místo je přeorané a nikdo si nepamatuje původní stav. Nejprve vznikla za Ralouska-Uherska trať s otřesy vlaků, pak lom s odstřely. Potom vznikla vyvěračka, voda podemlela kus tratě, protože neměli důvod tu stavět nějakou propusť. Nekomunikuje s vodami Tetínské rokle, ač pod ní má namířeno a při rozvodnělé Berounce funguje jako ponor. Tohle jsem dal jako příklad, jak je Český kras a jeho vývoj složitý a je dobře, že se v něm provádí praktický výzkum jeskyní na vysoké úrovni.

Odpledne v sále se promítlo několik přednášek z lokalit Českého krasu a okolí, historické dokumenty od počátku výzkumu. Retrospektiva Tetínských setkání, jeskyně Na Javorce a jiné. Objevy skupiny na Slovensku (Jeskyně Studeného větru), solné jeskyně v Íránu. Večer byl zakončen Surikatovou fanfárou a mohli jsme se jít opít. Večer se sice trochu podobal pohřební hostině, ale byli tu jen samí jeskyňáři, a ještě tedy potápěči z Kladna. Kde bude setkání příště a kdo ho bude dělat se neví, ale už se o tom spekulovalo, že by se mělo v tradici pokračovat. Český kras je totiž na podzim neobyčejně krásný...

Poznámka 15.10.09: Uniklo mi prohlášení předsedy 1-06 Karla Ryšánka na  zahájení promítání, že příští setkání bude zorganizováno touto skupinou v podobném duchu i termínu následující rok v Srbsku. Speleoklubu Praha se omlouvám.

Fotogalerie ode mě na Rajčeti, od Doktora Skály tamtéž. Možná budou fotky ještě od Krtka. Něco o zkrystaliovaných karbonátech BUMLu.

Oficiální zápis ze setkání na webových stránkách Tetínských jeskyňářů:

- Jeskyně BUML, jméno je zkratkou názvu: "Blbé učení Marxisticko-Leninské". Vstup do jeskyně - geneze po vrstevních plochách, zde na obrázku v druhé  polvině po vertikálních tektonických poruchách.

- Tetínská propástka 2. Dno sondy je kopané v trhlině, nebo rozsedlině vyplněné sedimenty. Kolem Tetína jsou jinak i 80-100m nad Berounkou  všude štěrky a valouny, relikt prastarého řečiště téhož toku ve vyšší úrovni. Po zahloubení Berounky do dněšní úrovně pronikaly srážkové vody ze starého řečiště do nového a takto vznikala většina Tetínských jeskyň.

-Kalcitem vyhojené dutiny v jeskyni. Sonda je vertikální a vede podél jediné stěny. Dno není vystrojeno, musí se vylézt rozporem. Zrovna jsem neměl možnost tam nikoho postavit "normálně"...

 

 

 

 

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode