Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Oběžník č. 92/2008 :

27.06.2008 19:21

č.j. CSS/90/URA/2008

O b ě ž n í k č.92/2008

                                                                              

A) Dne 10. 6. 2008 se konalo 19. zasedání předsednictva a dozorčího sboru

 Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Záviška, Flek, telefonicky Štos

 

       I.            WWW stránky

·         předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o vyřešení smluv s firmou Webprogress na zpracování nových www-stránek: realizace stránek bude splácena dva roky po 1700,- Kč měsíčně navýšením částky na hosting, pak se bude platit již jen běžný webhosting; komerční webhosting pro kluby vyřešen zdarma smlouvou  s firmou Web4you

    II.            Sídlo ČSS

·         předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o schůzce s vedením AOPK ČR: při stěhování v r. 2009 AOPK ČR počítá i se stěhováním sekretariátu ČSS s sebou

·         předsednictvo pověřilo Vlčkovou přípravou organizace stěhování sekretariátu včetně přípravy pracovního skenování archivu dokumentace lokalit

 III.            Propagační předměty

·         předsednictvo schválilo zaplatit pouze příslušnou část faktury za hrnky a butylky a světýlka bez zaplacení vrátit z důvodu nesplnění zadání

·         předsednictvo pověřilo Vlčkovou vyřízením platby části faktury a Štose vrácením světýlek

 IV.            Valná hromada 2008

·         předsednictvo projednalo a schválilo Motyčkou vypracovaný komentář k návrhům ZO

·         předsednictvo projednalo a schválilo návrhy na ocenění spadající do pravomoci předsednictva:

ü     čestné uznání

§       Jiří Dragoun (1-11) za soustavnou osvětovou činnost o jeskyni Javorka

§       Luděk Vlk a Mojmír Záviška (oba 1-11) za organizování technické pomoci zabezpečení akci na Dolném vrchu

§       Jiří Cihlář a Luboš Slabý (6-05) za obětavou práci

§       Radek Husák (6-09) za několikaletou systematickou činnost v Punkevních jeskyních

§       Oldřich Štos ml. za dlouhodobou prezentaci skupiny

§       František Musil (6-25) a Filip Doležal (6-16) za pomoc při záchraně života

ü     medaile za zásluhy

§       Karel Novák, Emil Bartoň a Jiří Svozil st. (6-01)

§       Rudolf Cupák (6-05)

§       Arnošt Hloušek (bývalý 6-05)

§       Petr Mazal (7-08)

§       Ivo Kopecký (7-09)

§       Bohuslav Koutecký (6-19)

·         předsednictvo projednalo a schválilo program valné hromady 2008:

ü     příjezd umožněn již v pátek v 1800, od kdy bude fungovat bar v kulturním domě

ü     prezence v sobotu od 830; vlastní zahájení v 900

ü     program jednání VH:

1)     900 - zahájení

2)     volba komisí mandátové a návrhové

3)     zpráva o činnosti ČSS - předsednictvo, sekretariát, jednotlivé komise, hospodaření, SZS ČSS, dozorčí sbor, ZO

4)     1100 - slavnostní předání cen udělených předsednictvem

5)     1300 - projednání návrhů, diskuse, potvrzení proběhlých korespondenčních hlasování, volba nových orgánů ČSS

6)     1900 - předpokládané ukončení (ovšem VH jedná tak dlouho, dokud nejsou zvoleny nové orgány ČSS)

7)     2000 - večerní program v prostorách kulturního domu

ü     předsednictvo dále projednalo doporučení pro mandátovou komisi:

Ø   kandidáti by měli prokazatelně souhlasit s navržením: osobně, telefonicky či písemně k rukám návrhové komise

Ø   vedením VH je pověřen Pavel Bosák

Ø   ubytování závazně objedná si každý delegát sám, u Čermáka je uplatněna pouze předběžná rezervace míst

    V.            Vyúčtování Speleofóra 2008

·         předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o výsledku akce

·         předsednictvo schválilo, aby zbylé finanční prostředky, náležející ČSS, byly ponechána pořadatelské skupině na nákup světel pro osvícení posterů na příští rok

·         předsednictvo vzalo na vědomí návrh Motyčky zvážit placení kempu ve Sloupě z důvodu neúměrně nízkého využití účastníky SPF vůči ceně kempu - rozhodne příští předsednictvo

 VI.            Různé

·         předsednictvo projednalo a schválilo individuální členství Jana Smerekovského

·         předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o rozhodnutí evropského parlamentu k ochraně jeskyní

·         předsednictvo projednalo a schválilo žádost CAVEX Clubu o souhlas s umístěním textu na certifikát kurzu SRT, který pořádá :

„Absolvování kursu doporučuje Česká speleologická společnost pro základní bezpečný pohyb ve vertikálních jeskyních s pomocí jednolanové techniky.“

·         předsednictvo projednalo a schválilo vyřazení předmětů z evidence majetku ČSS a pověřilo Vlčkovou ekologickou likvidací

 

 B) Pouze připomínám, že valná hromada se koná 10. října 2008 v kulturním domě ve Sloupě v Moravském krasu, každá skupina vysílá jednoho hlasujícího delegáta, který pokud není uveden v zápisu z výroční členské schůze, MUSÍ dorazit vybaven GLEJTEM, písemným pověřením své skupiny. Funkce předsedy NEZNAMENÁ automaticky delegačenku! Delegát musí být schopen prokázat, že je skupinou vyslán hájit její zájmy a návrhy, což v některých případech, kde je skupina ne zcela ve shodě, nemusí její předseda být! A avízo si vyprošuju proto, že musím delegátovi poslat podklady pro jednání VH, nemohu to posílat skupině jen tak do vzduchu bez jasného určení, tady nejde o legrácky, ale o pravoplatné, zdeúřední a před zákonem zavazující hlasování! Tak to, prosím, prosím, neberte na lehkou váhu a nepodceňujte. Abychom se pak nedivili.

 

Přeji vám všem krásné léto a expedičních úspěchů plnou bagáž.

 

Veronika


© francimus

Vytvořeno službou Webnode