Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Oběžník č. 90/2008

27.06.2008 19:34

č.j. CSS/14/URA/2008

 O b ě ž n í k č. 90/2008

 

A) Dne 29. 1. 2008 se konalo 17. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS:

Přítomni : Motyčka, Piškula, Ouhrabka, Tásler, Šebela, Štos, Záviška, Flek, Vít, Geršl, Slavík

I. Příprava Zdravotnického minima

· předsednictvo schválilo návrh Šebely tisku Zdravotnického minima s úpravou pořadí kapitol, s drobným doplněním textu a s úpravou formátu úvodního adresáře

· předsednictvo pověřilo Šebelu zajistit 2 000 ks Zdravotnického minima do Speleofóra 2008

II. Novela báňského zákona

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Fleka a Táslera o novele báňského zákona (č. 376/2007 Sb., o hornické činnosti, § 37), v současné době ještě není k dispozici žádná prováděcí vyhláška

III. Granty Speleo a Speleofórum

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o dokončení zpráv a vyúčtování grantů vůči MŽP a MV

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o charakteru problémů s vydáváním Spelea

IV. Leták ČSS

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o stavu přípravy letáku s tím, že Motyčka s Táslerem přislíbili dodat vhodné fotografie

V. Sborník Speleofórum 2008

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla, že v roce 2008 není sborník Speleofórum pokryt dotací od MŽP

· předsednictvo schválilo způsob realizace sborníku Speleofórum shodný jako v r. 2007 s tím, že náklady na přípravu, tisk i distribuci v konečném součtu nepřesáhnou 135 tis. Kč; pro zajištění financí bude využito i umisťování reklam ve sborníku subjektů, působících ve speleologii

VI. Speleo výroční 50. číslo

· předsednictvo vzalo na vědomí záměr Geršla zvýraznit 50. výroční číslo Spelea

· předsednictvo vyzývá všechny autory k dodání příspěvků zejména ve smyslu dokumentovat své skupiny a jejich dosavadní činnost - uzávěrka těchto bilancujících příspěvků je 29. února 2008

VII. Publikace a výstavy k 30. výročí ČSS

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky a Táslera o stavu příprav publikace k 30. výročí ČSS - byla pozměněna struktura knihy: zrušena samostatná kapitola historické podzemí a připojena k předchozí, doplněna kapitola „sportovních sestupů“, preferovány jsou příspěvky od „místně příslušných“ členů ČSS před ostatními

VIII. Valná hromada ČSS 2008

· termín: 11. 10. 2008

· Všechny ZO ČSS se vyzývají, aby na svých výročních členských schůzích včas a důkladně projednaly své připomínky a návrhy včetně návrhů na ocenění svých členů; podklady i se jmenováním svého řádného delegáta pro jednání valné hromady zaslaly

do 31. 3. 2008 sekretariátu ČSS

· Podklady parafuje a zašle za každou ZO ČSS její předseda.

· Sjednocení zaslaných návrhů spolu s návrhy předsednictva sekretariát vrátí všem ZO ČSS do 30. 6. 2008.

· předsednictvo připomíná klubům potřebu dodávat zprávy z lokalit v oddělených přílohách tak, aby je bylo možno řádně zakládat

· předsednictvo konstatuje, že valná hromada musí schválit zákonem nařízenou úpravu názvu celého o.s.; klubům se doporučuje, aby jako samostatné právní subjekty provedly tuto úpravu v případě svých skupiny samy

IX. Speleofórum 2008

· termín: 18. - 20. 4. 2008

· konference Kras 2008 dne 18. 4. 2008

· místo: Sloup

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o menším rozsahu příspěvků ke konferenci Kras 2008, která bude zahájena až ve 14,00

X. WWW-stránky ČSS

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o vývoji od posledního zasedání - Blažek zcela rezignoval a Polák z nedostatku času souhlasí s řešením komerční firmou

· předsednictvo pověřilo Vlčkovou komerční realizací na základě schválené mapy stránek a Polákova projektu www stránek do výše 50 tis. Kč a Motyčku dořešením komerčního webhostingu

XI. Propagační předměty ČSS

· předsednictvo schválilo Štosův návrh a rozhodlo o pořízení:

Ø světýlko - 100 ks - 120,- Kč

Ø hrnek - 200 ks - 125,- Kč

Ø placatka - 200 ks - 230,- Kč

· předsednictvo pověřilo Štose zajistit výše uvedené pro SPF 2008

XII. Hospodaření SZS ČSS

· předsednictvo vzalo na vědomí informaci Šebely o způsobu rozdělování disponibilních financí mezi stanice a Vlčkové o odeslané zprávě o plnění grantu pro HZS; dále pak žádost Šebely o navýšení příspěvku ČSS na spolufinancování grantu HZS, kterou odložilo na další zasedání až po předložení rozpočtu SZS

· předsednictvo pověřilo Šebelu předložit předpoklad čerpání rozpočtu pro SZS i plán nákupů materiálu pro SZS na příštím zasedání

XIII. Sídlo ČSS

· předsednictvo vzalo na vědomí Motyčkovy informace ze schůzky s náměstkem Hoškem o stěhování sídla AOPK ČR

· předsednictvo pověřilo Motyčku dalším jednáním

· předsednictvo vzalo na vědomí Táslerovy informace o zjištěných možnostech komerčního pronájmu

XIV. JESO

· předsednictvo vzalo na vědomí Motyčkovy informace o postupu akcí a o připravované prezentaci JESO na SPF 2008 (včetně semináře pro referenty JESO ze skupin)

XV. Symposium o speleoterapii

· předsednictvo vzalo na vědomí informace dr. Slavíka o konání symposia k 25letému výročí založení léčebny se speleoterapií v Ostrově, kam je ČSS zvána

XVI. Různé ze sekretariátu

· předsednictvo vzalo na vědomí:

§ byl zakoupen karbid na sekretariát ČSS - prodej členům ČSS 25,- Kč / 1 kg po telefonické domluvě a do přinesených nádob

§ Motyčkovy informace o přípravách organizace mezinárodního kongresu s dr. Bosákem, přípravný výbor se poprvé sejde večer před SPF 2008

· předsednictvo připomíná klubům:

§ vyhodnocení a následné finanční ohodnocení nejlepší klubové zprávy u příležitosti Speleofóra

§ provoz společnostního mobilu namísto pevné linky

722 651 110

B) Já tentokrát nic nemám, vše bylo řečeno v oběžníku

Snad jen to, že prosím, aby kluby opravdu pomohly tím, že budou platit příspěvky svých členů v co nejmenším počtu etap (nejlépe jednou jedinkrát za všechny své svěřené ovečky) a pouze přes svého jednoznačného pověřence. Vyhneme se tak trapasům a nepříjemnostem.

Veronika

© francimus

Vytvořeno službou Webnode