Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Nový trenažér pro nácvik jednolanové techniky (SRT)

14.05.2010 10:43

Převzato ze speleo.cz, autor Petr Polák, ZO 6-19 Plánivy.

V jeskyni 13C byla dokončena 1. etapa přírodního trenažéru pro nácvik jednolanové techniky a záchranářských technik. Trenažér byl primárně vybudován pro výcvik členů ČSS, SZS a spolupracujících organizací IZS. Materiální vybavení trenažéru bylo financováno z grantových, účelově vázaných, prostředků SZS.  

Dóm halucinací v jeskyni 13C v Moravském krasu se svoji hloubkou více než 40 m se již odedávna jevil jako vhodnou lokalitou pro zbudování trenažéru jak pro nácvik jednolanové techniky, tak i pro nácvik záchranářských technik. Zvonovitý tvar dómu poskytuje vysoce kvalitní potenciál pro realizaci lanových cest v jeho převislých stěnách. Záměru také nahrával poměrně snadný přístup k trenažéru, přičemž by nebyl omezován ani speleologický výzkum, který v této části byl již ukončen.

K rozhodnutí o zbudování trenažéru v této lokalitě došlo koncem roku 2007. Hlavním důvodem bylo mít možnost nácviku záchranářských technik pro stanice SZS, výcvik jejich členů a výcvik složek HZS, ke kterému je SZS vázána smlouvou. Předpokládalo se rovněž využití trenažéru pro nácvik jednolanové techniky pro členy ČSS.

1n.jpg  2n.jpg  3n.jpg

obr.1-3: použitý materiál

První etapa realizace začala na začátku roku 2008 a s přestávkami byla dokončena koncem roku 2009. Cílem první etapy bylo zejména zajištění přístupu k jícnu Dómu halucinací a vybudování prvních lezeckých cest. Po osazení 20 kotvení byl zabezpečen přístup do prostoru nástupního můstku a byly vytvořeny 3 lezecké cesty. Lano Singing Rock R44 průmeru 10,5 mm bylo instalováno pomocí šroubovacích nerezových karabin Kong (průměr 10 mm, nosnost 60 KN) do lepených kotev Petzl Batinox (nosnost 50 KN). Tato konfigurace byla navržena zejména pro zátěžové aplikace, jako je nácvik tahacích a technických manipulací při zatížení více osobami v jednom kotvicím bodě. Dvě lezecké cesty simulují reálnou trasu vystrojení propasti (lehčí a těžší cesta). Třetí cesta vede podél 36 m dlouhého ocelového žebře v jednom kuse až na dno a lze ji využít pro nácvik lezení "dlouhé" vertikály nebo jako instruktorské lano.

4n.jpg  5n.jpg  6n.jpg

obr.4: zabezpečený přístup k nástupnímu můstku

obr.5: nástup na trenažér

obr.6: v jedné z cest

Druhá etapa realizace by měla proběhnout v roce 2010 s pomocí dalšího materiálu ve stejném rozsahu. Předpokládá se vybudování dalších dvou cest na doposud nevystrojené straně propasti, dále několik jednoduchých cvičných cest do 10 m nade dnem dómu vzájemně propojených lanovými traverzy a nakonec vystrojení paralelní propástky jakožto simulace průstupu úžiny s návratem na dno dómu. Celkově 40 kotev, 50 karabin, 400 m lan a charakter lokality by ve výsledku měl zajistit vysoce kvalitní tréningovou lokalitu k nácviku technik na různých úrovních obtížnosti. Ze strany SZS se jedná o další aktivitu v rámci programu prevence nehod v jeskyni.

7n.jpg  8n.jpg  9n.jpg

obr.7-9: ze cvičení SZS

 

Pokyny pro používání přírodního trenažéru pro nácvik lezeckých a záchranářských technik

 

Petr Polák

SZS stanice Morava

© francimus

Vytvořeno službou Webnode