Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Listopadové akce v krasu

22.11.2010 22:10

Za poslední dva víkendy jsem se do krasu jezdil v podstatě pouze rekreovat. Neponikal jsem žádé akce ani sestupy. Toliko procházky. Při jedné z nich, minulou neděli bylo syrovo, ale slunečno. Já bloumal s fotoaparátem u vyústění Ostrovského žlebu do žlebu Suchého. Při focení kytek jsem viděl nenápadnou, leč pro speleologa jasnou hromadu vytěženého kamení. Vydal jsem se na průzkum a objevil malou šachtu v suti. Podle výdřevy z pražců a různých trámů z tvrdého dřeva se nemohlo jednat o nic jiného, než pracoviště Vilémovických Nejezchlebů, kteří svá díla zabezpečovali vskutku důkladně. A to i po stránce konspirační.

Zajímavá je poloha místa, byl zde jasně otevírán mastný flek dle stavu tak v 50.tých letech. Opodál je skalní stěna s nenápadnou jeskyní č.616, která je pravděpodobně uložena hlouběji a může se jednat o prastarý paleoponor. Protože je původní dno žlebu hodně zúžené s ostrým meandrem, právě v těchto místech a pravděpodobnou úroveň 410m.n.m., může se skutečně jednat o zaústění výškově zajímavé etáže přímo pod Harbechy. Nikoliv tedy jeskyně Ovčí, Kravská, které jsou charakterem spíše žlebovky, navíc Ovčí je ukrutně vysoko. Ponorná soustava jeskyněk 621-3 je malá a nevýrazná a Kravská vypadá, jakoby se nové objevy neznámých Vilémovických občanů napíchly do soustavy povrchových puklin. Byť vedoucích kolmo do masivu a s průvanem. Výrazná etáž a ponor který by se pod Harbechy dal právem očekávat zatím jasný není nikde.

V sobotu ještě proběla exkurze do ponorné oblasti Sloupska, jak se krásně proplachují ponory za Hřebenáčem. Situaci poctivě sleduji, zatím shromažďuji údaje a fotografie. Proběhla přípravná akce v lokalitách Tartarosu - Lopači a podobně a kulturní akce na základně. Pracovně nám pomohla skupina Delfíni z Prostějova (viz fotogalerie ve speleobulváru) z hnutí Brontosaurus v počtu asi 15-ti lidí a kamarádi od Zuzky při přípravě dřeva. Všichni absolvovali samozřejmě exkurzi, např. do Starého Lopače a část do Býčí skála (skupině Býčí skála moc děkuji).

O týden později opět v krasu. Program podobný, rekreační. V sobotu součinostní cvičení SZS Čechy a Morava. Pořádající stanice z Prahy ji provedla v Rudickém propadání v téměř kompletním počtu, vč. čekatelů, dokumentaristů a kompletního vedení. Zachraňovalo se z Rudického dómu, Horní chodbou až na louku nad jeskyní. O profesionálním pojetí svědčí i odpolední důkladné zdravotní školení MUDr. Bedřicha Kaly v prostorách restaurace Tumperk a podrobný rozbor celého cvičení na závěr. Je potěšitelný, že mohli přijít na akci i zvědavci, jako napřiklad já.

V době mezi i lehká pracovní výpomoc na kopáčsko-dřevící akci společně se skupinou Suchý žleb na lokalitě Závrt č. 3 na Harbechách. Skupina zde zmáhá bývalou šachtu s drobnými objevy z r. 1956, kdy zde bylo pracoviště Adamovských jeskyňářů. Momentálně jsou hluboko asi 3m při jedné čelní stěně. Ládík Kahle má velmi zajímavé dřevící postupy a bylo zajímavé a prospěšné se různým věcem přiučit. Hlavně klínování jednotlivých pažících desek, kdy je možné díky rozměrným klínům s nimi později jednotlivě posouvat, podkládat a tvarovat. Každopádně pažení z trámků a desek je sice drahé, ale neobyčejně rychlé a přesné.

Kulaté Kubošnečí narozeniny na Tartarosu. Jako dárek posloužil ulovený šnek, endemit u Hradského žlebu (viz fotogalerie). Jeho abunandní velikost stačila po upečení k zasycení všech narozeninových hostů. Po rozkrojení oplýval velmi chutnými vnitřnostmi, v životě jsem nejedl tak dobrého plže. K dochucení sposloužily i bečičky Bernardu a Svijan. Jinak tradičně spaní nad ránem a v neděli povrchovka po Pustém žlebě a Chobotu. Malé změny v propasti Macocha. Spadnul skalní kalcitový most v Pekelném jícnu. Několik tun sutě je rozprostřeno mezi Platem a Horním jezírkem. Kras je stále živý i v tak konzervovaném místě, jakým se zdá být Macocha. Zbytek skupiny v sobotu i neděli, sice krátké, ale pracovní v Lopači a podobně.

Fotogalerie z listopadových akcí na rajčeti. Brontosauří galerie z Lopače a Oťasova galerie ze závrtu č. 3.

- dno Macochy ze spodního můstku. Čerstvá suť je ze zříceného skalního mostu z horní části Pekelného jícnu.

 

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode