Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Kras, Okrouhlík a stará Amatérka

20.05.2009 09:41

Tentokrát naše skupina s žádnými většími akcemi nepočítala. Stejně se prakticky nikdo nedostavil. V pátek přijela spřátelená skupina z Prostějova a lehce vypomohla. Za odměnu byli Kubou provedeni po Lopači, Společňáku a Starou Amatérkou. Na Liščí jeskyni mapovací akce rovněž odpadla pro nedostatek účastníků, kteří byli navíc hned po probuzení sbaleni Pavlem Kalendou na opravu kyvadla ve Třináctce. Tak jsem si dal povrchovku.

Nad Novou Rasovnou jsem se podíval do stráně, protože jsem tam dlouho nebyl. Pokusil jsem se lokalizovat jeskyni černého svědomí V Kotýlku. Což se mi samozřejmě nepodařilo. Teprve po konzultaci s mapou a informacemi ve speleofóru 2001 jsem zjistil, že hledám na špatném místě. Našel jsem nějakou propasťovitou sondu výše v údolí, těsně pod hranou a prapůvodní asi závěrové stěně Holštejnského propadání. Takže na Rajčeti je to uvedeno špatně. Propástka neměla číslo a to mě zmátlo. Jeskyně V Kotýlku je v současnosti údajně neprodyšně uměle zavalena a zamaskována.

Podíval jsem se taky do Starých skal ve Sloupě, hlavně fotit, protože dlouhou dobu bylo hodně vody, nebo jsem měl špatně nabité baterie. Písčité sedimenty se semínky ožily a bílé oddenky neznámých rostlin se zoufale derou za zbytky světla, které se sem prodírá. Nejvíce ze stropních oken  nad Náplavem. Odpoledne tradičně a to je dobře, protože někdy se člověk po ránu vymotává hodně dlouho, se zahajuje bádání na Okrouhlíku. Lokality u Nových dvorů na západním okraji krasu. Společně s Topasem a Devonem jsme vytahali asi stovku kbelíků. Po posledním rozšíření bylo konečně možno fyzicky nahlédnout do vertikálního pokračování volného trativodu s průvanem na dně. Bohužel moc úzké, takže asi opět nastane dilema, zda postupovat vertikálně v propasti sice rozměrné, leč naprosto ucpané a vedoucí souběžně s trativodem. Určitě tu nejsem naposledy, jestli mě tu budou chtít. Další pozitivní změna v okolí, na Kančím ponoru (ponor U kanca) bylo při posledním pokusu konečně naraženo na vápence po 14m hlubokém výkopu v pískovcových klastikách.

V neděli jsme také exkurzovali. Velmi podrobně jsme si prohlédli Povodňovou chodbu ve Staré Amatérce. Po jarní povodni 2009 se údajně otevřelo přímo v koncovém sifonu mezi štěrky a stropem neprůlezné okno, kde je vidět větší prostora. Pro vyšší vodní stav to nebylo možné ověřit. Hodně jsme fotografovali. Prohlídli jsme i přítokovou odbočku naproti chodbě Mladých komunistů. Pod dómem Objevitelů v nízkých chdbách, kde se dnes musí chodit velmi sehnutě a kde čím dál víc vyniká dostropní eroze. Asi po 200m doleva je dvojitá příčná porucha vedoucí JZ směrem. Chodba v pravé puklině je dlouhá asi 40m, drobná vodoteč vytéká z boku chodby, ale pravděpodobně se drží levé poruchy, která je asi 2m vlevo. Zajímavé jsou hliněné sedimenty, nevyskytují se zde téměř žádné štěrky i když je přítok v úrovni aktivního toku Bílé vody.

V minulosti tu bádala skupina Holštejnská, tuším ještě za Moučky, asi rok 1990, která měla ústí odbočky přehraženo přepážkou a dno sníženo. Ani tak nebyly zjištěny štěrkové nánosy. JZ směr zde je velmi perspektivní, stoprocentně koreluje s JZ-SV tektonikou Manželského závrtu ve všech jeho úrovních. Zde se může navíc napojit na závrtovou řadu mezi Tanenberkem a Záhumenskem, se stejnou pravděpodobností může vést přímo na závrty kolem Krchně. Výškový potenciál zde je minimálně ještě 30m. Jediný rozdíl je ve výplních. V Manželáku jsou v kromě nejnižšího konce štěrky s kulmy a sluňáky, často obří velikosti. V době elektrocentrál, čerpadel a oblíbených hydrotěžeb by zde mohla být prolongace nových prostor velmi rychlou záležitostí.

Nedělní odpoledne jsme zakončili exkurzí na Býčí skálu, Josefovskou huť a jeskyni Jáchymku. Už druhý víkend tu probíhá Den otevřených dveří a zájem je stále velký. Jako příležitostný zadák jsem při jediné prohlídce s Igorem odhadl na 50 lidí, ale i před týdnem to bylo podobné. Průletu hvezdokupou u Jižní odbočky se nějak nedaří, ze světýlek diodek svítí polovina, takže je potřeba dosvítit zem žárovkami při kterých se ten efekt vytrácí. Škoda, třeba někdy příště, nicméně ne všem se instalace líbí, jsou i protichůdné názory.

Fotky tradičně na Rajčeti:

- Ukončení Povodňové chodby západním směrem. V šikmo ložené puklině jsou vypreparované kalcitové brekcie a jiné nekrasové vložky.

- JZ dvojitá tektonika s přítokem v bývalém "koleně" vedoucí pod Záhumensko. Pokud to ochrana jeskyně dovolí, sedimety by mohly velmi rychle podlehnout proudnici, veškeré výhody skýtající hydrotěžba tu jsou.

 

Literatura:

Kotýlek: Richard Zatloukal a spol., Speleofórum 2001, str. 17-20.

Okrouhlík: Luboš barák, web ZO 6-22 Devon (zápis z akce).

Stará Amatérská jeskyně: Více autorů, ČSS, knihovna svazek č. 28, Speleologie na Holštejnsku.

Výčet literatury a autorů není kompletní.

 

 

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode