Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Kras koncem dubna 2010

05.05.2010 22:16

V měsíci dubnu jsem nejen se skupinou Tartaros realizoval více akcí, takže na průzkum krasu nebylo mnoho času. Nejprve to byla 10-ti denní pracovní exkurze ve Slovenském krasu. Následoval Speleomíting ve Svitu, to jsem se dostal na sever od Brna jen v neděli. Příprava Speleofóra, předsednictvo a úklid KD ve Sloupu rovněž omezilo účast na půl neděle a konečně celý víkend kolem prvního máje. Ale de-facto zase jen práce, nic exkluzivního.

Ponorná oblast ve Sloupu byla po ty tři neděle bedlivě sledovaná. Po vydatných deštích se opět vytvořilo jezero na Západní straně Hřebenáče a pozvolna odtékalo standardními ponory. Začátkem května začaly nějaké stavební úpravy na ČOV Sloup a byla bagrem obnažena výpustní roura. Pravděpodobně ji budou směrovat někam jinam. Co je však zajímavé, na dně ponorné deprese zbylo jen mazlavé bláto. Při skalkách směrem k správní budově, co taky občas pobíraly vodu je necelá metr hluboká čerstvá trhlina s hlubokými trativody. Důkladný průzkum bude možný až bláto vyschne.

Lopači jsme dlouho slibovali udělat nový vchod místo rozbité skruže. Iniciativy se chopil zejména Kuba, Jirka Gregor a Gaz, Majkl, Max, Míra a hosté. Nejprve byl upraven svah kolem vchodu a pomníčku. Navezeny vápencové kameny, písek, cement a pracovní nářadí. Míchačku zapůjčil Olaf. Stavebně jsme byli hotoví odpoledne, nový vchod má zase čtvercový půdprys ještě se dvěma podpěrnými zdmi. Po vytvrdnutí je možné předat k užívání. Během tohoto víkendu byly provedeny ještě dva kontrolní sestupy za účelem zjištění výšky hladiny v propástce za Koncovým sifonem. Hladina se nenápadně zvyšuje pravděpodobně vlivem skapových vod.

Ostatní místa v krasu. Kromě tradičních pracovišť, která občas deklaruji ve speleobulváru jsem navštívil nové. Hrad Holštejn a přilehlá jeskyně Lidomorna. Sdružení Fénix (sdružení pro obnovu hradu Holštejna) společně se členy Moravského speleologického klubu za dozoru terénního pracovníka správy CHKOMK provedli propojení jeskyně s pravděpodobně bývalým nádvořím hradu. V budoucnu zde možná vznikne zděná studna, fyzické trvalé spojení však možné nebude kvůli zachování současného mikroklimatu jeskyně Lidomorny.

V neděli už jen drobná činnost, hlavně průzkum, mapování a měření radiomajákem v Ostrovské propasti. Vlastní článek je již uveden. Dle vytvořené mapy je odchylka mezi magnetickým polygonem a radiomajákem necelý půlmetr. Takže měření splnilo svůj účel. problém je hloubka a to 19 metrů, na které může být nová potencionální vstupní šachta uskočena v řádech metrů jinam. Odpoledne, protože počasí přálo, návštěva Suchého žlebu, orientační nácvik měření velkých prostor v Rytířské jeskyni, poplakání nad stavem lesních porostů tamtéž a odjezd domů.

Fotogalerie na Rajčeti jako vždycky.

- Konečně reprezentativní vchod do jeskyně...

© francimus

Vytvořeno službou Webnode