Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Koruna krasu - Moravský kilometr

20.05.2008 11:34

 

            POZOR UPOZORNĚNÍ: Předesílám a zdůrazňuji, že nemám nic proti Pavoukovi, sdružení CAVEX, ani proti sdružení KOTA 1000, ani proti ČSS. Nemám v úmyslu snižovat Pavoukovy aktivity, ani výsledky jeho speleologické, organizační práce a schopnosti jeho a jiných subjektů. Článek nemá v úmyslu napadat, znevažovat, ani zesměšňovat práci Základních organizací ČSS, ani jiných speleologických sdružení. Níže uvedený článek je jen mým názorem, nejedná se o stanovisko mojí skupiny, jiných jeskyňářů, jiných subjektů, ani ČSS a příslušných administrativních složek…

V březnu příštího roku se má uskutečnit v Moravském krasu akce s názvem Koruna krasu. Dle pořadatelů se jedná o akci hepeningovou. Pořádajícím sdružením je Cavex, které má na tuto akci reklamu na svých webových stránkách. Protože jde o akci většího rozsahu, je o ní informováno v dostatečném předstihu. Stručně se dá akce popsat tak, že účastníci během víkendu v co nejkratší době mají v Moravském krasu nasbírat 1000 výškových metrů lezením po laně s přesuny pěšky a závěrečnou párty. Namátkou uvádím lokality, jež se mají navštívit: Macocha, Hankenstainka, Pikovka-spirálka, Rudické propadání i vodní cestou, Ostrovské Vintoky, Hlubokáč, Společňák, Skleňáče, Plánivy…

Protože internet a stránky se speleotématikou čtu denně, přečetl jsem si informaci hned jak vyšla a to se ještě jednalo o závod. Jsem opravdu velmi rád, že toto slovo z informace o akci brzo vypadlo a že se dnes jedná o setkání jeskyňářů s hepeningovou akcí. Protože si můžu udělat svůj názor a na speleologa Moravského krasu si nehraji (nikoho jsem nejmenoval), dovolil jsem si udělat pár postřehů a na pár věcí se zeptat jiných jeskyňářů z nichž mnozí jsou aktivní v Moravském krasu, kde se má akce uskutečnit.

Názory moje i některých lidí: Panuje všeobecná shoda, že se nesmí jednat o závod. V Moravském krasu ještě nejsme na závodění připravení, zvyklí a není to naše speleologická tradice. Většina skupin neobjevuje jeskyně a nedokumentuje je, aby se v nich jednou  sportovalo a pravděpodobně to neměli v úmyslu ani naši předchůdci. Samozřejmě přijde doba, kdy se třeba po Amatérce k Homoli a zpět budou prohánět terénní motocykly a vítězit budou i jiné adrenalinové sporty, jaké si jen dovedeme vymyslet. Prostě měřítkem akce, ani jejím výsledkem by tudíž neměl být čas, ani metráž, pořadí, ani jiné atributy typické pro zavodění…

Výběr lokalit: Jde zřejmě jen o atraktivitu lokalit. Osobně si myslím, že by k akci mohly být vybrány lokality sice možná  méně atraktivní, ale kupříkladu blíže u sebe, bezpečnější a šetrnější k přírodě. V březnu například nebude možné bezpečně zdolat Rudické propadání vodní cestou, ani bez potápění na nádech Spojovačku v Pikovce-Spirálce. V některých lokalitách se nebudou moci družstva bezpečně míjet, ani souběžně sestupovat, například Plánivy – dlouhé těsné meandry, nebo Skleněné dómy – shazování sutě i jinde ve vertikálních úsecích. Nevyspaní a utahaní účastníci v Plánivách, jako v poslední lokalitě možná také potěší naše záchranáře…

Specifika některých lokalit: Hankenstainova propast určitě, Společňák a Hlubokáč pravděpodobně také jsou ještě v březnu zimovišti netopýrů. Nevím jestli chráněnými, tudíž se zákazem vstupu, ale trochu tolerance k těm ušatcům by také prospělo. Vchody některých lokalit (Hankenstainova, Vintoky) jsou v rezervaci a pokud nemám vyjímku MŽP, nesmím tam vstoupit jako jeskyňář se ani podívat. Některé lokality jsou již vybaveny žebříky, které budou buď jednolanové technice hodně překážet, anebo některým účastníkům nesportovně pomáhat a také asi nebudou masivní přesuny jen po turistických cestách…

Doba pořádání akce: Má jít také o akci společenskou. Pokud se má vyplnit mezera ve vzájemném setkávání, je březen také málo výhodný, protože v únoru je Jeskyňářský ples a v dubnu Speleofórum. Co jsem mluvil s některými vedoucími a pracovními lídry skupin, jež jeskyni neprovozují, nevlastní, ale bádají v ní a mají na ni vyjímku za zákona od MŽP, tak o akci vůbec ještě neví. Do příštího roku je však dlouhá doba, ale tuším, že se asi mělo začít jednáním, právě se základními organizacemi, které v těchto lokalitách provádějí průzkum, nebo třeba s orgány ochrany přírody atd...

Smysl celé akce: Já nemám nic proti této akci. Navrhl jsem i Pavoukovi jiné jeskyně, například NSK, kde se dá udělat až 350 metrů převýšení, nebo Dámský závrt a Hedvábnou, propasti jinde, závrty na Holštejnsku, Propasťovité bludiště apod., ale tam všude si prý mohu vodit návštěvy, protože to pořadatele nezajímá. Akce se může se zprvu jevit jako dobrý nápad, ale pro koho. Kdo si chce opravdu speleoalpinisticky zasportovat, vyjede si někam do Rakouska, nebo na Kanin je to pár hodin cesty a tu tisícovku si udělá také, bezpečněji a ve větší pohodě a s menšími křečemi. Pro většinu jeskyňářů Moravského krasu nebude akce asi také. Tady si každý udělá sestupy raději sám, v klidu, ve vhodnou roční dobu, v přiměřených podmínkách, po domluvě, nebo třeba s průvodcem, aby se o jeskyni taky něco dozvěděl. Někteří bádající jeskyňáři Moravského krasu opravdu nestojí o nějaký hardkór, stanovení nultých odrazových rekordů,  zkoumání vlastních možností a jetí na doraz. Stačí jim udělat pár kbelíků, jít na houby, udělat si oheň na svý boudě…

Má-li se tedy akce konat v rozsahu v jakém je myšlena a navržena, čeká pořadatele opravdu ještě velký kus práce, kterou jim nezávidím a ve které jim bohužel nepomohu. Mně opravdu nezajímá, kde se na to vezme to obrovské množství lan a železa, kdo to všechno vystrojí, zařídí a kam to všechno nakonec přijde a kdo to všechno zaplatí.

Ale pořád netvrdím, že je to akce špatná, z určitého pohledu jde opravdu o velmi dobrý nápad. Myslím si, že z jiného pohledu může být jen příliš megalomanská, zviditelňovací, reklamní, křečovitá a tudíž ve svém smyslu, možnostech a intencích Moravského krasu i úplně zbytečná. A to je prosím jen můj osobní názor, věřím tomu, že se na příslušných místech, skupinách a v řadách ČSS setká s tím největším ohlasem a podporou.

Není totiž problém se sejít, domluvit si průvodce a v klidu si všechny tyto lokality udělat od pátku do neděle, objezdit to autem, protože s bolavými koleny se leze špatně, nafotit akci, lézt jako lidi po žebříkách, protože v Moravském krasu jsou žebříky tradicí, v létě kdy to bude i k přírodě nejšetrnější a nejbezpečnější a večer v sobotu si zapálit oheň, narazit bečku a zahrát na kytaru. Jde to i bez koruny, ale kdo chce, ať si to zkusí i jinak.

franci musil

Diskusní téma: Koruna krasu.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode