Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Korespondenční hlasování základních organizací

07.07.2008 17:50

 

III. Korespondenční hlasování v minulém období, navržená ke schválení valnou hromadou, k potvrzení platnosti

A)     Hlasování o založení nových ZO 7-15 Zlaté Hory a 6-31 Speleologický průzkum Marek Poustevník, o organizování mezinárodního speleologického kongresu a pomoci s ním, o čestném členství Miroslava Kubeše z 6-05 Křtinské údolí

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode

ZO

7-15

6-31

Kubes

Kongres

Pomoc

Komentář

7-01

ano

ano

ano

ano

ano

pomoc tehdy, budou-li naživu

5-06

ano

ano

ano

ano

ne

 

1-11

ano

ano

ano

ano

ne

 

7-05

ano

ano

ano

ano

ano

 

7-10

ano

ano

ano

ano

ne

 

6-13

ano

ano

ano

ano

ano

ke kongresu se vzhledem k dlouhé době nemohou vyjádřit, nicméně dnes by se rádi podíleli

5-02

ne

ano

ano

ano

ano

7-15 leda změnit plán činnosti, pomoc při kongresu s exkurzí do Krkonoš

6-30

ano

ano

ne

ano

ano

Kubeš ne z dùvodu nesouhlasu s chováním ZO při dni otevřených dveří na Výpustku

6-17

ano

ano

ano

ano

ne

6-31 jen za podmínky dohody se 6-05

6-14

ano

ano

ano

ano

ano

 

1-01

ano

ano

ano

ano

ano

akceptovat i Prahu jako turistické místo

5-07

ano

ne

ano

ano

ne

 

6-26

ne

ne

ano

ano

ne

k 7-15 se nedokážou vyjádřit, neznají ani lidi, ani lokality

5-03

ano

ne

ano

ano

ano

ke vzniku 6-31 se nevyjadřují, odvolávají se na kontroverzní e-mailovou diskusi

7-02

ano

ano

ano

ano

ne

 

4-03

ano

ano

ne

ano

ne

stav ZO neumožní pomoc při organizaci kongresu

6-25

ano

ano

ano

ano

ano

 

5-01

ano

ano

ano

ano

ano

 

6-05

ano

ano

ano

ano

ano

v příloze mapa zájmového území ZO, kde je vyznačeno pracoviště 6-31, potvrzují souhlas s průzkumem pro 6-31 v Habrůveckém ponoru

2-01