Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Korálový závrt, Otevřený závrt a babí léto v krasu...

19.10.2008 23:03

Krasové hyeny počtvrté a popáté. Během minulého týdne a Valné hromady se někdo opět vloupal do Plánivské základny Dittrich. Tentokrát si vzal žebřík a šel druhým oknem v patře, Je zvláštní, že zloděj se naučil chodit na to samé místo pravidelně, jako si hladová zvířata najdou cestu ke krmelci. Možná jsou to pracující chudáci, neb loupí zásadně o víkendu, nedbá ostatních jeskyňářů v krasu a bere jeskyňářské potřeby. Tentokrát nějaké karbidky, přílby a karabiny. Věci neprodejné, nikdo si nelajzne koupit použitou karabinu. Pavlovi Kalendovi ukradli počítač, na kterém si dnes nehrají ani pětileté děti. Bezcený krám ve kterém byly údaje s cenou zlata ze seizmického měření v jeskyni 13C. Týž víkend se pokusil vyloupit Tomáškovu boudu v lomu Velká dohoda, ale vyrušil jej alarm aktivovaný po vypáčení vstupních dveří. Neznámý pseudobadatel, který se takto vybavuje pro své tajné výzkumy, si zaslouží spíš než než pokárání soudní instance za přestupek několik ran pěstí.

Blbá nálada a kocovina po valné hromadě jako by pokračovala. Nemá smysl popisovat proběhlý týden, jenž se nesl v intencích hyen, kdy mi za poctivou práci za celé léto nezaplatil zaměstnavatel pár desítek tisíc. Kamarádi z STK se rovněž zatvářili zarputile hned při první kontrole mého vozu. Klempířská u Ramba se však povedla. Rambo se připravuje na tuhou zimu a opancéřoval se doma mimořádně silným polystyrénovým kabátcem a v pátek z práce to do krasu bylo vždycky kousek.

Sobotní ráno hýřilo krásným počasím. Ráno jinovatka jako znamení příchodu babího léta. Z Tarťáků do Ostrova pro přesunovadlo. Ve Sloupě letmá kontrola vodních stavů a sestup do Sloupského koridoru s potápěčskými lahvemi na akci, která se bude konat za 14 dní. Co s načatým a krásným odpolednem. Rozhodl jsem se zdokumentovat Otevřený závrt v oblasti Měšin. Velmi výraznou pomoc mi nabídla Kamila (nezávislý člen ČSS), což jsem později ocenil. Závrt je ukrytý v paloucích severně od Měšin v dvoumetrové trávě. Závrtky jsou zaházeny větvemi z bohulibé práce lesních dělníků a jejich neschopnosti je zlikvidovat jinak. Závrt jsem si pamatoval jako poslední SZ, se strmým jícnem a vybaveným mřížkou. Ještě v roce 1977 zde kopala Plánivská skupina vyhnaná od Amatérské jeskyně a snažící se dostat za koncový bod v Sloupském koridoru. Tím byla v 70-tých letech nadlouho Turbína.

Po 30-ti nacházejích letech a zhodnocení nových a dostupných informací o objevech a situaci ve Sloupě a Amatérce vůbec není špatné si situaci uvědomit. Pokračování horního patra Sloupských a Šošůvských jeskyní stále není nalezeno. Spodní patro nemá odvodňovací kapacity, které by mít mělo, takže nasnadě třetí větev ještě východněji je na místě. A ta nejspodnější zaplavená větev, o té se neví vůbec nic. Z jeskyně vycházejí mocné a studené průvany a není vůbec zařícená. Prostě někde ucpaná propast.

Mříž jsme museli asi dvě hodiny vykopávat. Kus svahu se zřítilo a ucpalo mříž půlmetrovou vrstvou hlíny. Sama mříž byla rezem taky dobře zalepená, ale pustila se. Naštěstí nebylo zamčeno, odpadlo další množství práce s řezáním. Po slanění asi 10m skalním jícnem se dostaneme do stropu dómu na hliněnou polici. Odtud je potřeba slanit dalších 6m. Dole jsou dva dómy celkem dlouhé asi 7m, široké 2m. Druhý dóm je pěkně vyzdobený a vysoký asi 8m. V tomto dómu je také kopaná sonda, která mohla mít původně hloubku asi 10m, dnes má asi 7m. Materiál se netahal ven, ale původně asi hlubší dóm se přepažil a zasypal. Dnes je výdřeva kaput, tím spíš, že dřevo nebylo ani odkůrováno a vyrostly na něm bytelné podzemní choroše. Některá výdřeva je napadená zvláštní plísní a po dotyku dřevo doslova odteče a smrdí. Dole se pak sonda větví na dvě odnože, z nichž levá a zřejmě zasypávaná se zdá být nadějnější. Dole v prostorách se ztratil průvan a není jisté odkud vane.

Současní Plániváci zatím bádali v Amatérce a dopídili se konečně vztahu mezi Dolinou překvapení a Dómem Zemních pyramid, o kterém se poslední dobou hodně diskutuje. Mapy a popisy jsou dobře. Výsledek je také překvapením. Dolina překvapení je pravděpodobně napojena na Amatérku na úrovni dna jeskyně, nikoliv komínů v Pyramidách a pravděpodobně spolu s celou úvalou tvoří samostatný přítok do Amatérky. Tím se myslí úvala od rozcestí U Buku, nikoliv úvala Městikádě. Večer jsme bádali v podobném duchu u píva.

V něděli jsme ve spolupráci pokračovali o provedli letos poslední sestup do Korálového závrtu. Poslední proto, neb nastává sezona zimního spánku netopýrů. Připadal jsem si jako při zavírání skal na Skaláku, které bylo vlastně také tento víkend. Je to samozřejmě Skalní město v Prachově, nikoliv v Krasu. V Korálovém závrtě jsem s Plániváky pořídil pár fotografií, které jsem dal na rajčee...

 

- Choroš vykvetlý na kůře polena, původně asi stojce výdřevy...

- Pravděpodobně miocénní písky v Korálovém závrtu. Jedná se o několik metrů silné vrstvy.

- Neznámý výrůstek na zkrystalizovaných bradavičnatých sintrech. Pravděpodobně se nejedná o excentricky sintr, ale o jiný druh sekundární výzdoby.

- Symbolické uzavření sezóny v jeskyni a zahrabání poklopu do listí...

© francimus

Vytvořeno službou Webnode