Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

JESO – Jednotná evidence speleologických objektů.

14.07.2010 15:42

Chtěl bych zase napsat něco o JESO z pohledu, jak ho vidím já. Tento pohled se nemusí ztotožňovat s takzvaným pojetím JESA, jak ho předkládá ČSS, nebo jak bylo 2x prezentováno na tzv. školení referentů JESA (rok 2007). Informace o pokračování tzv. JESA vzešla z posledního 10. zasedání předsednictva ČSS dne 25.6.2010. Je to vytištěné v oběžníku č. 102/2010, bod č. VII.

 

Oživuji debatu proto:

 1/ že JESO nekončí, jak bylo původně prezentováno předkladateli na obou školeních (po prvotně deklarované pouze evidenci jeskyních vchodů a charakteristiky objektu). JESO pokračuje, má být doplněno o mapy jeskyní, fotografie, odborné výzkumy a podobně.

 2/ proto, že školení má pokračovat 4. 9. 2010, všechny skupiny (ZO ČSS) mají aktualizovat /vybrat/obnovit seznam všech referentů JESA. Nyní dostanou nový název: Lokální editoři JESA. Pozor, oznámení o tom musí vzejít do 31.8.2010. V. Vlčková  (sekretářka ČSS) všechny ZO vyzve.

 3/ Za třetí se mi nezdá, že s referenty a potažmo základními organizacemi předkladatelé ČSS mluví pravdu. Minimálně z nějakého důvodu neřeknou všechno co vědí. O tomto problému jsem již psal opět svým pohledem na francimusovi, ale v podstatě se situace vůbec nijak za tři roky nezměnila.

4/ proto, že spolupráce (vstupy) jednotlivých ZO je dobrovolná, domnívám se, že je stále možné se individuálně, nebo jako skupina přímo domluvit s Objednatelem, nebo AOPK a sama si smluvně domluvit podmínky za konkrétní práci. Stanovy ČSS to nijak neobchází a je to zajímavá nabídka přivýdělku eventuelně hospodářské činnosti. V minulosti takto dokumentovala např. skupina Pustožlebská  - pasportizace jeskyní MK, Topas, mapování jeskyní Pustého žlebu, Spojené skupiny ČSS, mapování Vranovských ledových slují, Radko Tásler dokumentace štol v Krkonoších a podobně. Všechny tyto činnosti byly nějakým způsobem honorované a zadané podobnými subjekty jako dnes AOPK.

 

Report ze školení JESA 1.12.2007 v Rudici: https://francimus.webnode.com/news/jeso-a-seminar-o-nem-v-rudici/

JESO a osobní úvaha po školení v Rudici: https://francimus.webnode.com/news/jeso-a-vyrocka-tri-skupin/

 

 

Školení referentů (dnes s novým názvem – přispěvovatelů – editorů JESA) proběhlo v Rudici r. 2007. Osobně jsem čekal, že nás bude školit nějaká fundovaná osoba z AOPK. Veronika je zaměstnanec AOPK, nicméně mírně zmatečné vysvětlování, proč je třeba zapojit celou ČSS přednesl Motyčka. Například oznámením, což mohlo vyznít jako malá výhružka, že při odmítnutí spolupráce může AOPK dát ČSS výpověď z tehdejší kanceláře na Kališnické ulici. Už tehdy to nebyla pravda, protože AOPK uvítala každý i dobrovolný vstup, nebo přínos. A taky se už tehdy vědělo, že se bude jednat i o mapy a fotky (viz níže uvedená vyhláška z r. 2004). Je taky pravdou, že závazné stanovisko se touto vyhláškou řídit padlo později po obou školeních až 22.11.2008 s platností od ledna následujícího roku. Byla nařízena náměstkem sekce 600  RNDr. Fr. Pelcem tehdejším ředitelům AOPK a SJ ČR. Do té doby se jí nikdo nemusel řídit, nicméně se o ní určitě vědělo.

 

 Vyhláška: https://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04667&cd=76&typ=r

 

 

Čí je projekt. JESO je projekt AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) nikoliv projekt ČSS. Tím pádem předkladateli JESA za ČSS se sice mohou cítit Zdeněk Motyčka a Veronika Vlčková, nicméně je to skutečně z dílny AOPK, zejména Hromas a kol. (ještě před odloučením SJ ČR od AOPK). Tvůrce a generální administrátor je Ivan Balák. Zde je potřeba taky dodat, že po rozdělení AOPK a SJ ČR spory o pokračování skutečně byly a tím se celá realizace pravděpodobně zdržela. Nicméně už stávajících dat bylo tehdy tolik, že se správci JESA jistě nenudili…

Ovšem ČSS na tom samozřejmě chce nějak participovat. Spolupracuje na tom institucí více, například: Správa jeskyní, Geologická služba, CHKO, různé individuální subjekty, měřiči a dokumentaristi, všichni to mají smluvně, dá se na internetu dohledat. AOPK například stejně bude muset smluvně vyřešit lokality Kerberosu, nebo Moravského speleologického klubu, které v ČSS již nejsou. AOPK se jakékoliv spolupráci nebrání, zajímají ji jako zákazníka výstupy, tvůrce map a dokumentů by zase měly zajímat podmínky, smlouvy a cena.

Ta spolupráce je pro obě strany důležitá právě proto, že ČR není jenom MK a Č. kras. Jeskyně jsou všude, kde jsou karbonáty a probíhají svahové procesy, nebo říční eroze a mnoho jeskyní je potřeba dohledat. Prostě o nich ví jen pár jedinců.

 

Historie smluv. Vyjednávači ČSS (předkladatelé ZM a VV) vytvořili nějakou smlouvu za ČSS a společně s AOPK ji zakomponovali do původní smlouvy (rok 1995), dohodnuté ještě Michalem Piškulem, jako tehdejším předsedou ČSS. Jednalo se hlavně o to, že ČSS využívala prostory AOPK na Kališnické ul. V Praze. V době vzniku JESA bylo tak domluveno, že ČSS bude dodávat tehdy požadovaná data do databáze a AOPK bude hradit za ČSS kancelářské prostory, telefon, internet atd. V r. 2005 se ještě smlouva upravila, protože z AOPK se odloučila Správa jeskyní ČR. Poslední úprava platná od 1.1.2009. Celkově smlouva zanikla 1.4.2010. Nyní není ČSS na AOPK vůbec nijak závislá.

 

Smlouva mezi AOPK a ČSS o kanceláři na kališnické a je v ní zahrnuto i JESO: https://www.ochranaprirody.cz/res/data/199/025411.pdf

Smlouva mezi AOPK a ČGS o JESU je podstatně jednodušší: https://www.ochranaprirody.cz/res/data/199/025396.pdf

Aktuálně platné smlouvy na webu ČSS, smlouva s AOPK byla ukončena 1.4.2010, proto zde logicky není:

 

Co bylo před JESEm. Snaha číslovat jeskyně byla odedávna, u nás ji začal Kříž, Absolon, Burkhardt, Ryšavý a neuvěřitelné množství jiných, Začalo se v oblastech, kde jsou jeskyně v krasu nakumulovány. První větší rozsah přinesly Pasportizace jeskyní Moravského krasu (Přehled údajů o jeskyních MK), od ČSAV jako předchůdce AOPK se rozšířenými údaji. V době počítačů to byl projekt DSA, který sice fungoval, ale byl zásadní problém s autorstvím projektu a databáze (autorem nebyl člověk AOPK), se ukázala nedostatečná, prý nepoužitelná  a nemoderní. Možná taky nezaplatili a DSA bylo zablokováno. Je možné, že se čekalo, až se shromáždí údaje pro zamýšlenou knihu „Jeskyně“, která vzešla z dílny SJ ČR, prostě jen kvůli jejímu prvenství (je tam nové členění a díky tomu i číslování, něco na tom být může). Ostatně příliš velký rozdíl, mezi bývalou tabulkou DSA a současnou tabulkou JESA jsem nezaznamenal, ale je také možné, že tomu nerozumím.

Obdoba DSA probíhala i na starších webových stránkách ČSS, kde v podstatě každý k databázi mohl připojit článek, fotografii, opravit údaje atd. Několik lidí toho využívalo a prezentovalo tak jeskyně ve své zájmové oblasti. Budoucí JESO mělo být o krok výše, zejména zabezpečením, rozsahem informací, možnostmi vstupů viz Vyhláška a nápověda.

 

Důvod vzniku JESA a jeho přínos. Evidence jeskyní vznikla podle vyhlášky: Předpis č. 667/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 227, ze dne 23.12.2004. Současné jméno JESO, dostala pochopitelně později.

Prvotním úkolem je evidence nejen jeskyní, ale kompletní dokumentace. Tzn. I historie lokality, její historický průzkum i historické mapy až po současnost. Od fotek, map, odborných zpracovaní a pod. Je jasné, že nelze postihnout všechny jeskyně, jsou jich v ČR desítky tisíc. Nicméně tak jedno procento jsou veledůležité lokality, neustále zkoumané s mizernou, nebo žádnou dokumentací pro budoucí generace.

S touto vyhláškou 677 se váže jedna zajímavá skutečnost. Zdeněk Motyčka ji uvádí i s číslem v článku o JESU ve Speleo č. 50 (r. 2008), str. 8. Pět řádků nad vyhláškou je uvedeno. Cituji: JESO slouží k evidenci a základní lokalizaci speleologických objektů, ale nečiní si nárok na jejich odborný detailní popis, bibliografické záznamy nebo podrobnou mapovou dokumentaci. Konec citace. Hned následuje odkaz na tuto vyhlášku, která výše uvedené doslova vyžaduje!!! Včetně map 1:100, což je podrobné hodně. Neznal předkladatel ZM problém (vyhláška je už z r. 2004)? Nebo se zkoušela prosadit úspornější varianta, kterou by „zmáklo“ méně lidí ve větší tichosti?

Speleo č. 50 a článek JESO je potřeba si přečíst celý, aby bylo jasné, jak zní tzv. oficiální vrze JESA z pohledu ČSS a předkladatele ZM. Je to popsané velmi dobře, nicméně je tam napsané opravdu vše? Píše se tam ještě o hysterii (vzrušené diskusi), spekulacím a dezinterpretacím, jež byla důsledkem malé účasti na seminářích JESA. Příčina je opravdu jinde a to že nikdo už nevěří nikomu.

 

Oficiální pokyn náměstka MŽP k JESU z r. 2009: skmbt_c25209011311380.pdf (application/pdf objekt), kterým se později stanovil rozsah projektu.

 

 

Navrhované Podmínky participace na projektu: To je pro všechny subjekty, které se budou na JESO podílet stejné. Při tvorbě projektu je několik tříd (6) vstupu, pro jeho účastníky. Generální administrátor je na postu 1. tvůrci projektu na postu 2., atd. Lokální editor bude zřejmě na místě 4., řadový člen ČSS (odborná veřejnost) možná na 5. a zbytek zájemců bude na konci. Podle toho, jak se za ČSS vyjednávači ZM a VV dohodnou, nebo jak se samostatně dohodne kterýkoliv subjekt.

             Srandovní je, že sám editor JESA (pověřený člen ZO), se dostane pouze do databáze, kterou sám stvořil a tvoří. Ostatní data budou na úrovni sdělení o délce jeskyně a denivelaci, možná nějaké odkazy. Je to vše v návrhu a samozřejmě v podmínkách, jaké si kdo vyjedná, zřejmě se to bude ještě ladit. Návrh je potřeba prostudovat, měnit data samozřejmě nemůže kdokoliv, ale údaje o jeskyni si každý chce prohlédnout všechny. Proto je dobrá účast na projektu, aby byl aspoň někdo ze ZO v třídě 4., jinak sklouzneme na šestku.

S odstupem (v nadhledu) to může vypadat i tak, že každá ZO a tudíž celá ČSS vloží více, než všeobecně získá. V tomto případě se zdánlivě jeví JESO jako zbytečné, protože od spřátelené skupiny získáme poznatků více. Může to znamenat i to. Že se k datům dostanou lidé, kteří na jejich pořízení nehnuli ani prstem (ty myslím ta vyšší třída vstupu do databáze).

Je logické, že nikdo cizí mimo oblast do toho (do jiného zájmového území) nemůže zasahovat, ale co se skupinami, které spolupracovat nebudou? A to z jakéhokoliv důvodu, buď to neumí, nebo nechtějí, nemají čas, z protestu, což se nelze divit, z ješitnosti, anebo obyčejné nasranosti. Pravděpodobně to bude dělat někdo za ně, se všemi výhodami, finančními, i tím virtuálním vstupem do jejich zájmové oblasti. I zde padla v r. 2007 něco jako výhružka, že správy CHKO mohou udělovat výjimky ze zákona tomu, kdo jeskyni uvede do JESA!!! Může to být úplně cizí subjekt a strašně se divím, že na to nikdo tehdy nereagoval.  To že se dnes naše správa CHKO (je pod AOPK) zavazuje ctít Zájmové oblasti, to už nemusí být za pár let pravda.

Institut zájmového území je pro opravdové speleologické skupiny bytostně zásadní, při jejich porušení jakýmkoliv venkovním zásahem ztrácí práce ZO i ČSS smysl. Protože může být připraveno mnoho jiných subjektů, které dovedou lokalitu okamžitě využít jinak, třeba ke komerci.

 

JESO AOPK - nápověda, návrh na vnitřní fungování a uspořádání projektu: JESO AOPK nápověda

Kompletní formulář databáze AOPK, zatím (asi) nefunguje: https://jeso.nature.cz/#content

 

 

Jednání o autorských právech. Má probíhat v dalším kole jednání mezi ČSS a AOPK, aspoň jek se praví v oběžníku. ČSS jako takové pravděpodobně bude udělena licence na užívání JESA, což může opět pootevřít prostor pro spekulanty, kteří raději dokumenty shromažďují, ale nevytváří. Je dobré, že se tento problém řeší. Od některých členů ČSS, kteří autorské zákony sami nedodržují (publikování cizích fotografií, map, kompilace cizích článků apod.) mi to připadá přinejmenším strašně srandovní. Je zajímavé, že se v dalším kole ještě nejedná (není to napsané) o odměnách za autorství, publikování byť v tabulce internetu a o provedenou práci. Peníze prý na to jsou a to je informace od velmi seriozního zdroje z AOPK. Ze stejného zdroje vím, že se určitě nebude jednat o malůvky, ale o seriozní mapy a ostatní dokumentaci. Někde je skutečně chyba. Možná v komunikaci, nebo to nesmí nikdo vědět. Tak se prosím nedivte, že já osobně zástupcům AOPK věřím více, než ČSS.

 

Momentální stav na webu ČSS: Seznam jeskyní ČR -JESO - Dokumentace - SPELEO

Informační systém na portálu AOPK, kde má JESO zkušebně fungovat už od konce roku 2009:

Portál AOPK ČR

 

 

Můj vztah k JESU. Není pravda, že bych JESO nějak odmítal, nebo bojoval proti němu. JESO vidím jako mimořádně velmi dobrý a průlomový projekt do budoucna, jak zaznamenat činnost jeskyňářů (i jiných) nejen v MK, ale po celé ČR. Ovšem tento projekt musí být proveden seriózně na vysoké úrovni.

Malá vsuvka. Nevadí mi komerční provádění v jeskyních, jak si každý myslí, ale vadí mi nekorektní, pokrytecké a zákulisní jednání jejich provozovatelů a taky jejich lhaní a neúctu k práci jiných. Proto jsem byl zásadně proti komerci takovými lidmi.

Stejně tak JESO, doposud bylo velmi nejasně prezentováno. Iniciativa aktérů je pravděpodobně hnaná pudem vlastního zviditelnění. Teď, když jsou v tom už i peníze (ČSS už není na AOPK nijak vázaná), může dojít k horečnatému přemísťování nekvalitních dat za úplatu, takže bychom byli všichni v ČSS opět na začátku (vypatlají se státní peníze v podstatě za nic). Proti takovým způsobům se skutečně stavím a odvádět poctivě změřená data chci.

            Takže nejsem vůbec proti JESU, jsem proti současné formě vstupu ČSS a jejích předkladatelů. Nevím jak je to jinde, ale např. na Správě jeskyní, ani v ČGS tyto problémy nenastávají. Komunikace SJ ČR a AOPK je údajně normální, pracovní a potvrdilo mi to více zaměstnanců těchto organizací. Dalo by se říci, že tyto vztahy jsou stejné, (stejně blbé) jako mezi vedením ČSS a SJ ČR.

 

Další školení JESA má být 4.9.2010 v Blansku. Pravděpodobně to bude na správě CHKOMK. Myslím si, že účast ZO bude opět dost důležitá.

            Opět malá vsuvka. Pozvánka na školení JESO 2007 byla oficiálně vyvěšena až po akci v časopisu Speleo. Před školením byla prý neoficiálně vyvěšena ta tehdejším sporadicky fungujícím webu ČSS a vzápětí stažena. Mezitím kromě spelea č. 50 (Zdeněk Motyčka) jsem o JESU psal pouze já. Letos v říjnu to má být v omezených (stísněných) prostorách, kam se vleze asi 20 lidí. Připadá mi to, jakoby o tu účast jeskyňářů ani nikdo nestál, jako by o něm mělo vědět co nejméně lidí…

Nevím, zda má smysl tam vysílat člověka s neznalostí problému. Nemyslím si ani, že by tam měl být člověk příliš loajální, který by jen zvedal ruku a bezmyšlenkovitě odkývával vše, s čím navrhovatelé a školitelé přijdou. Není to funkce, ale práce. Opět pevně věřím, že členy ČSS už konečně bude školit fundovaný admin JESA z AOPK, nikoliv topenář. JESO a jeho lokální editoři musí prokázat nějakou tvůrčí činnost a snažit se i navzájem o plodnou, čestnou a rovnostrannou spolupráci s ostatními editory JESA a skupinami v MK.

Takže si myslím, že by editoři měli klást zásadní otázky a to pokud možno přímo zástupci AOPK. Né kolik se dělá šraf na vrstvu, jak se vykreslují komíny a v jakém typu písma jsou popisky. Zásadní otázkou by mělo být co po ČSS chtějí. Co slibují a jaké dají záruky a jak si vše představují. Jestli garantují udělování vyjímek i zájmová území pro ty, co participovat na projektu nechtějí. Jaké budou postihy, nebo sankce, pro ty, kteří se nezapojí. Zda jde o činnost dobrovolnou, v rámci skupin, nebo centrálně řízenou třetími osobami. Ptal bych se, co za tuto odbornou a v terénu velmi náročnou práci dají, nebo zda si budou dokumentaci ponechávat, i když se nebude líbit, nebo nebude úplná. Uvedené dotazy bych směroval na konkrétní zástupce ČSS a AOPK a klidně bych pořizoval i audio záznam z prostého důvodu. Jestli někdo třeba nelže, nevyhrožuje, nebo dostojí svým závazkům….

A na závěr ještě jednou opakuji. Výše uvedené je jen můj názor, není to názor žádné skupiny, ani žádné oficiální vyjádření.

 

francimus

           

           

 

Diskusní téma: JESO – Jednotná evidence speleologických objektů.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode