Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Jeskyně Mastný flek

12.09.2008 12:09

 

Mastný flek v Suchém žlebu: V neděli jsme spolu se členy Plánivské skupiny provedli fotografickou a informační exkurzi do této jeskyně. Jako průvodce jsme měli A. Havla a B. Mádrovou ze ZO 6-21 Myotis a byli jsme protáhnuti po všech koutech jeskyně. Dál jsme udělali nějaké fotopokusy, ale po minulé akci, kdy mi upadl blesk na betón jaksi odmítal poslouchat dokumentoval jen Aleš. Ve spodní ch částech jeskyně jsem si všimnul většího množství uhynulých netopýrů, podle rozkladu asi tak dva roky staré. Tohle bylo skutečně skupinou Myotis registrováno a včas nahlášeno a bylo jich původně údajně ještě mnohem více. Ve spojitosti s tím jsem si uvědomil jednu starou při o odvodňovacích cestách Ostrovsko-Vilémovických vod, kterou jsem vedl se Zemanem a Bruthansem z Prahy a bouřlivému jarnímu tání v roce 2006.

Netopýři (z těch co zbyli převážně netopýr malý a netopýr černý pravděpodobně) se utopili v zimním spánku. Jejich poloha to více než jasně dosvědčovala. Kde se ale vzalo tolik vody najednou? Tavná voda Suchým žlebem nikdy ve velké míře netekla. V době totálního zaplavení Ostrovských Vintok v březnu 2006 bylo ještě na dnech obou žlebů cca 30-40 cm sněhu (nejvíce za poslední dobu) a promrzlá půda. Nutně tedy muselo jít o vody podzemní a vzhledem k poloze lokality o vody Ostrovské, nebo Vilémovické, nejspíše však o vody společné, protože jí bylo opravdu hodně. Mám jeden starší snímek (r. 1954), kdy voda dosahuje cca 2m pod okraj vchodu jeskyně a to je okolí jeskyně bez sněhu. Takže voda vystupuje z neznámých jeskyní od spodu, kam se postupně po uvolnění odtokových cest také ztrácí a to poměrně rychle, protože nikde nebyly dochované vodní čáry.

Suchý žleb obecně. Pak jsme prolezli ještě nějaké lokality, kde jsem dost drahnou dobu nebyl. V týdnu mě požádal V. Baldík ze 6-14 Suchý žleb o nějaké mapy jeskyní Suchého žlebu, že jejich ZO provádí kompletní revizi map jeskyní Suchého žlebu a případné jejich doplnění. Poslal jsem mu co jsem měl, zejména mapy Ryšavého a táty z doby jejich rekognoskace z 50-tých let. Škoda že se Ryšavého archív, kde toho určitě bylo nejvíc, ztratil někde ve víru speleologických dějin. Vraťme se ale do reálu. Na akci jsem se dozvěděl, že celou pravou půlku Suchého žlebu má jako zájmové území ZO 6-21 Myotis, tak snad nedojde k nějakým hádkám, někteří lidi mohou být i k této bohulibé činnosti trochu hákliví....

Poznámka:

31.1.2008 došla od Vlastíka Káně faktická poznámka k netopýrům v jeskyni tady je:

Abych jen nechválil, neomlouval se a neděkoval: K článku o pracovních akcích   26. a 27. 1. mám toto: Není žádný netopýr malý. Ohledně výskytu většího počtu netopýrů černých v uhynule mumifikovaném stavu na stěnách jeskyně Mastný Flek mám značné pochybnosti. Pokud by to byli netopýři Barbastella barbastellus, jak se správně jmenují netopýři (nebo ďasíci – vysvětlím později) černí, byla by to dost bomba, přinejmenším by to bylo divné…. Myslím si, že se jednalo o jiné druhy. Domluvím se s Myotisáky nebo s někým a určím je přesně, jen co se zase dostanu do Krasu….

Vlastislav Káně v.r.

 

I takhle to může dopadnout, když není přídavný blesk a není ani stativ...V jeskyni Mastný flek.

Jedna starší mapa a fotografie ze zatopeného vchodu. Na snímku Přemysl Ryšavý, foto: Musil F. senior

© francimus

Vytvořeno službou Webnode