Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Hydrologická pozorování v severní části MK

14.06.2010 09:50

Po krasu panují delší dobu poněkud zvýšené vodní stavy. Minulý týden bylo krásně a vyjímečně více dní po sobě nepršelo, takže se vodní stavy poněkud stabilizovaly. Přes noc se přehnala přes kras studená fronta s bouřkami a přívalovým deštěm. Bylo zajímavé pozorovat její následky, i když zasáhla spíše Blanensko, údolí Svitavy a Rájecko-Letovicko. Východní přítoky, sběrné oblasti Bílé vody a Lopače se více-méně nedotkly.

Exkurze začala propadáním Rasovny, hladina mírně zvýšená, jinak beze změny. Nově vznikající závrt pod Šošůvkou. Do etéru uvedl Karel Kuběna. Závrt se stabilizoval na rozměrech cca 3,5 x 6m oválného tvaru a kolmých stěn v čistě jílovitých sedimentech a hloubce 3-4m. V SZ stěně je vidět původní jícen vyplněný štěrky, kamením a cihlami. Ten zůstal jako zpevněné torzo trčet při stěně propadu. Po sobotní bouřce se o metr sesul, přívalová voda závrt zřejmě krátkodobě zaplnila a přetekla asi o 100 m dále.

Sloupsko. U SZ strany Hřebenáče se zřejmě vyvíjí nová série ponorů. Propad vedle klenby jsem avizoval nedávno. Nově je to asi 0,5m hluboký propad ve svahu přesně naproti Severní hraně (hor. cesta). Přímo pod touto cestou je nově další asi 1m hluboký propad o prům. 60cm, který v neděli hltavě bral vodu, zatímco propad pod Klenbou (skalní lavice SZ od Hřebenáče) byl zaplavený. Návštěva i Starých skal, které jsou opět mimořádně zanesené odpadem. V celé ponorné oblasti je patrné, jak se při zvýšených stavech zkracují meandry a prohlubují nová koryta. U Hřebenáče je zcela opuštěno koryto, které dlouho vedlo kolem vývěru ČOV a propadu z r. 2003. Nové koryto obtéká Hřebenáč přímo kolem skalní stěny. Mimo jiné je tato strana pro horolezení už skoro půl roku nepřístupná. Nové koryto je i v Předsíni Starých skal, Už není aktuální odtok přes původní mříž a kolem Spojovací chodby, voda se novým korytem propadá vpravo a vyklízí jeskyňku. Stav je srovnatelný s mapou K. Absolona z. r. 1904. Staré skály byly krátkodobě aktivovány i po bouřce.

Pustý žleb. Vavřinecký potok tentokrát teče daleko a mizí výtraty asi 100-150m před propadáním U Žida. V neděli byla v propadání laguna kalné vody. Žlíbek peklo tekl do žlebu až v neděli a na cestu nanesl větve a bláto. Voda pak dotekla až pod Řečiště. Suchdolský potok údajně přetekl už v sobotu večer (informace na Devonu). Dle ústní informace Jindry Dvořáčka je zaplaven i vstupní část U konve v Amatérské jeskyni, kde se připravuje barvící pokus na Veselickém potoce. Salmova studánka nebývale aktivována, voda teče až naproti Bartelánově jeskyni. Po sobotě stav nezměněn. Na Punkvě zvýšené stavy, vodní provoz omezen jen k Pohádkovým síním. V neděli pravděpodobně zastaven úplně. Voda obtéká povrchově meandr mezi malým propadáním Punkvy a Malým výtokem. Aktivován Novodvorský potok, vývěr pod Štajgrovkou v normálu, jedná se asi opravdu o podzemní pramen bez navázání na povrchové ponory.

Suchý žleb a Ostrovsko. V Suchém žlebu vyvěrá voda pod suťovým kuželem Kateřinského prstu, drobná vodoteč vytéká i zpod Zbojnické jeskyně. Jinak je žleb suchý. Na Ostrovsku větší jezero u horního Krasovského ponoru. Vintoky jsou zaplaveny asi 5-ti m vody v Souběžné a Ozvěně, po sobotě možná více, protože potok Hložek se mírně rozlil na louku před Cigánskou jeskyni. Jinak v neděli se všude odklízely zbytky po přívalové bouřce. Některé hlavní cesty do krasu byly přes noc dlouho zprůjezdňovány hasiči. Ze základny Tartaosu jsem se musel u Dagmary taky prořezávat, protože jsem jel pryč první. V bývalé cestě na Lipovec kolem Velké Dohody jsou skoro metrové kaňony a cesta je neprůjezdná. Dvoudení exkurze byla zakončená U Němců a odjezdem k sečítání škod domů.

Fotografie časem budou.

© francimus

Vytvořeno službou Webnode