Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Čachtická planina a jeskyně OMVJ

05.12.2014 10:48

O posledním listopadovém víkendu (28.-30.11.2014) jsme opět odjeli na Slovensko. V Malých Karpatech proběhla pracovní akce s exkurzí na Čachtické plošině. Zorganizovala ji Čachtická skupina a vedoucí Lukáš. Z Čech přijelo sedm jeskyňářů dvěma auty a se šesti metry žebříků. Sraz proběhl v restauraci Kačabar, což se projevilo jako dobré startovní místo. Přesunuli jsme se na planinu, protože v tomto počasí jsou běžně cesty nesjízdné. Spaní zajištěno v pohodě na základně Čachtické skupiny. Večer ještě proběhl slavnostní křest nové speleologické knížky "Jeskyně tam a zase zpátky", protože byli přítomni autoři této publikace.

Ráno pěší přesun k jeskyni OMVJ (jeskyně odkud Majko vyhnal jaskyniarov). Jeskyně je poměrně dlouho známá, údajně ve 20-tých letech min. stol. zde průběžně pracoval Ján Majko. Dle pověsti narazil ve dně závrtu na otvor s průvanem zatarasený balvanem. Jeho následovníci měli nějaké problémy s pokračováním. Pak byly práce přerušeny až do dnešní doby. Během jediného víkendu byla zasypaná šachta znovu zdolána, na dně byl otvor s průvanem zatarasený balvanem. Poté byla šachtice vystrojena skružemi, pod balvanem objevena menší síňka s trativodem a průvanem.

Naše akce začala montáží žebříků do vstupní skruže. Žebříky byly osobní dárek české strany recipročně za jinou akci podpořenou Lukášem. Dále doplnění poslední skruže, drobné technické úpravy v trase tahání kbelíků. Zbytek soboty proběhla těžba ze dna až na povrch. Kbelíky jsem nepočítal, každopádně jsme se v polovině vystřídali. Na závěr ještě osazení zamykatelného poklopu. Akce byla podpořena strojovou částí (centrála,vrtačky a další). Největší zázemí jsme pocítili ze strany starších jeskyňářů, kteří se věnovali ohni, vaření guláše a dalšími vymoženostmi. Během akce nás navštívil starý přítel a znalec oblasti Ivan Demovič, který se do jeskyně rovněž podíval.

Jeskyně je zajímavá svou polohou, leží ve výrazné závrtové linii Štěpnica - Jasenského duby a dalšími lokalitami. Ta závrtová řada je stejně výrazná, jako kolem Čachtické jeskyně. Prostě vertikální zkrasovění. Tektonika s brekciemi je podobná jako u vchodu Jasenského duby. Uplatňovala se tu původně eroze, sekundárně (ale i zřejmě průběžně) koroze. Propástka pod balvanem je korozní a vyústí do nádherně vodou modelované roury ve velmi světlých vápencích. Ta se jeví jako dómek a je situovaná pod větší sousední závrt. Odtud je vypadáno větší množství mrazové sutě, která momentálně tvoří hlavní překážku v postupu. V rohu je typická vykorodovaná roura, ke které je sesvahován odtok z dómku. Zde je také nejvýraznější průvan. Celková hloubka je cca 15m.

Propadení, sesutí, nebo vyklizení dómku muselo proběhnout zřejmě náhle a nedávno, protože ještě nestačilo opadat volné kamení přilepené ke stropu. Práce jdou zatím velmi rychle, v suti je minimum hlíny a volné dutiny. Problém bude časem se zajištěním stability zejména čelní stěny. Ta se jeví jako přilepený blok tvaru a velikosti standardní pramice. Přímo pod ní je nejnadějnější místo. Je poměrně velmi úzké, zato stabilní. Uvidí se časem. Po vyklizení pár kůbíků sutě bude prostor pro další materiál a zajištění místa. Další postup bude pomalý, zato stoprocentní.

Večer proběhla společenská akce s degustací výtvorů místních pálenic. V neděli ráno většina skupiny provedla exkurzi do Čachtické jeskyně, Bílá síň, Puklinová chodba a další úseky vstupních částí. Já jsem si dal povrchovku po východním okraji planiny až na Tri Stoly, nejvyšší místo plošiny. Zajímavé je, že v této části není příliš velké zkrasovění, žádné závrty ani výrazné povrchové jevy. Vyjímkou je slepé údolí, které se jeví jako velmi fosilní vyvěračka a zkrasovělý hřbítek se škrapami.

Odpoledne kolem 16-té hodiny odchod zpět ke Kačabaru, nějaké to rozloučení a rozjezd domů. Z Brna je sem pouhých 120 km a 2 hodiny velmi pohodlné cesty. Není vyloučeno, že sem zorganizuji pracovní akci vícekrát do roka. Za místní skupinu se zúčastnili: Lukáš Kubičina (vedoucí), Marcel, Paľo a další 3 členové Čachtické skupiny. Z Moravy přijeli: Vašek Dobeš, Barbora Apelová, Laďa a Ondra Putnovi, Jirka, Martin a francimus.

Fotografie z akce jsou zde na Rajčeti: starší galerie s duchy, starší povrchovka:

Web skupiny Čachtická s dalšími odkazy:

Čahtická jeskyně na Wikipedii, správa Sl. jaskýň, charakteristika plošiny, Malé Karpaty.

 

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode