Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Amatérská jeskyně 3.1.2009

13.01.2009 09:49

Na začátku nového roku jsme provedli kontrolní sestup za účelem zjištění vodních stavů, zejména na Sloupském potoce a v Přítokové větvi Sloupského koridoru. K exkurzi jsme využili paralelní akci jiné skupiny kvůli zatím neúplným klíčům od lokality. Původní záměr dojít až na konec Sloupského koridoru se neuskutečnil, protože někteří účastníci akce došli až před jeskyni v overalech z Macochy. Na tom by nebylo nic divného, ale při venkovních teplotách okolo -15°C a totálnímu zmáchání při akci to prostě nešlo. Během akce jsme zjistili tyto poznatky a navštívili tyto části jeskyně Amatérské:

Jezerní propast (jezerní dóm) v Rozlehlé chodbě. Velmi pokleslý vodní stav, hladina je asi 5m pod skalní hranou sestupu na dně podzemního závrtu. Při potápěšských pokusech v r. 1995 (ZO 1-10 Speleoaquanaut), byly stavy podobné a šlo tehdy proplavat z povodňového vývěru pohodlně do Jezerní propasti. Při dobrém světle dvou halogenů jsme si prohlídli i protější a jinak nepřístupnou stranu dómu. V úrovni vstupu pokračuje náznak dalšího zasedimentovaného pokračování v podobě krásně zaklenuté a velké chodby v přímém směru. Toto může ověřit pouze kontrolní výkop. Zajímavá může být však geneze této ucpané chodby. Její směr teoreticky vede až za Bludiště Milana Šlechty, tedy na paleopřítokové části Sloupského potoka, které mohly být v minulosti zahrazeny Říceným dómem a potažmo tektonikou závrtu Městikáď. Teorii mohou doplňovat i obrovské štěrkové akumulace například v Rodeu, Nálevkovém a Zadním dómu a okolí, které v žádném případě není nějakým tlakovám kanálem, jako většina systému Bludiště. Řícený dóm i Městikáď jsou geneticky velmi mladé lokality, takže následně část Bludiště, zejména tlakové kanály v okolí Pravostranných kanálů, Bahnimánie, ale i Třístovkové chodby a Zadního vodovodu, mohla vzniknout až po zařícení a ucpání. Celá Jezerní propast mohla být tedy obnažena protékajícím Sloupským potokem, který si tudy našel cestu a mohl pod tlakem vystupovat a odtékat Rozlehlou chodbou, nebo naopak ještě dříve tudy mohla přepadat Bílá voda povodňově tekoucí Rozlehlou chodbou do níže položených odtokových kanálů ze Sloupu. Tomuto scénáři by napovídalo vysoké zaštěrkování celé vstupní (Hlavní) chodby do Bludiště. Zasintrované štěrkové terasy vysoko pod stropem jsou jasně patrné taky.

Spojovací chodba a Nulté jezero naprosto bez vody. Sloupský koridor: První jezero asi metr vody, druhé jezero průchozí asi 50cm vody, 40 cm vzduchu. Směrem ke Sloupu jsme nepokračovali. Dále akce pokračovala skrze Bludiště Milana Šlechty. Přítoková chodba Sloupského potoka velmi nízký stav, nicméně puklina se sifonem SV-JZ ješte nebyla obnažena. Odtokové kanály nízký stav, voda vizuálně níže, než v Říceném dómu. Jižní část bludiště. V kolenech pod Žumpou voda je, ale to jsou skalní polosifony, voda nemá možnost vsáknout, jedině vyschnout.

Jiné hydrologické objekty Amatérské jeskyně, zejména kvůli nedostatku času nebyly sledovány.

© francimus

Vytvořeno službou Webnode