Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

25.6.2008, kdy došel. Výpis z oběžníku č. 92...:

27.06.2008 19:52

I.            Valná hromada 2008

·         předsednictvo projednalo a schválilo Motyčkou vypracovaný komentář k návrhům ZO

·         předsednictvo projednalo a schválilo návrhy na ocenění spadající do pravomoci předsednictva:

ü     čestné uznání

§       Jiří Dragoun (1-11) za soustavnou osvětovou činnost o jeskyni Javorka

§       Luděk Vlk a Mojmír Záviška (oba 1-11) za organizování technické pomoci zabezpečení akci na Dolném vrchu

§       Jiří Cihlář a Luboš Slabý (6-05) za obětavou práci

§       Radek Husák (6-09) za několikaletou systematickou činnost v Punkevních jeskyních

§       Oldřich Štos ml. za dlouhodobou prezentaci skupiny

§       František Musil (6-25) a Filip Doležal (6-16) za pomoc při záchraně života

ü     medaile za zásluhy

§       Karel Novák, Emil Bartoň a Jiří Svozil st. (6-01)

§       Rudolf Cupák (6-05)

§       Arnošt Hloušek (bývalý 6-05)

§       Petr Mazal (7-08)

§       Ivo Kopecký (7-09)

§       Bohuslav Koutecký (6-19)

·         předsednictvo projednalo a schválilo program valné hromady 2008:

ü     příjezd umožněn již v pátek v 1800, od kdy bude fungovat bar v kulturním domě

ü     prezence v sobotu od 830; vlastní zahájení v 900

ü     program jednání VH:

1)     900 - zahájení

2)     volba komisí mandátové a návrhové

3)     zpráva o činnosti ČSS - předsednictvo, sekretariát, jednotlivé komise, hospodaření, SZS ČSS, dozorčí sbor, ZO

4)     1100 - slavnostní předání cen udělených předsednictvem

5)     1300 - projednání návrhů, diskuse, potvrzení proběhlých korespondenčních hlasování, volba nových orgánů ČSS

6)     1900 - předpokládané ukončení (ovšem VH jedná tak dlouho, dokud nejsou zvoleny nové orgány ČSS)

7)     2000 - večerní program v prostorách kulturního domu

ü     předsednictvo dále projednalo doporučení pro mandátovou komisi:

Ø   kandidáti by měli prokazatelně souhlasit s navržením: osobně, telefonicky či písemně k rukám návrhové komise

Ø   vedením VH je pověřen Pavel Bosák

 B) Pouze připomínám, že valná hromada se koná 10. října 2008 v kulturním domě ve Sloupě v Moravském krasu, každá skupina vysílá jednoho hlasujícího delegáta, který pokud není uveden v zápisu z výroční členské schůze, MUSÍ dorazit vybaven GLEJTEM, písemným pověřením své skupiny. Funkce předsedy NEZNAMENÁ automaticky delegačenku! Delegát musí být schopen prokázat, že je skupinou vyslán hájit její zájmy a návrhy, což v některých případech, kde je skupina ne zcela ve shodě, nemusí její předseda být! A avízo si vyprošuju proto, že musím delegátovi poslat podklady pro jednání VH, nemohu to posílat skupině jen tak do vzduchu bez jasného určení, tady nejde o legrácky, ale o pravoplatné, zdeúřední a před zákonem zavazující hlasování! Ø  

ubytování závazně objedná si každý delegát sám, u Čermáka je uplatněna pouze předběžná rezervace míst

© francimus

Vytvořeno službou Webnode