Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

16. 5. 2008

27.06.2008 19:48

Milí a vážení,
do 31. 3.  jste měli dodat zápisy a usnesení z výročních členských schůzí vašich ZO, v nichž jste mj. měli určit svého pověřeného delegáta na podzimní valnou hromadu. Je to tak proto (ve stanovách se to dočtete), že vyslaný jeskyňář bude zastupovat zájmy a přání a sdělení apod. celé dotyčné ZO, a tudíž si tam nemůže přijít kdokoliv a sdělovat valné hromadě cokoliv byť sebegeniálnějšího bez řádné delegace svým klubem. Vy, kteří jste to zvládli, jste za vodou a vaši delegáti jsou zapsáni a radostně očekáváni. Vy, jimž se to nepovedlo, musíte v zájmu nás všech připravit pro svého vyslance, který holt dorazí neohlášen, PÍSEMNÉ pověření, že tenhleten z vás, který dorazil, bude zastupovat bezpochybně zájmy celé party. Jinak to prostě nejde.
Takže - prosím, nachystejte si pro neohlášené delegáty (právě jeden hlasující za každou ZO, ostatní budou jen za mluvící oleandry) písemné pověření, kde statutár ZO stvrdí podpisem, že to, co dotyčný bude prosazovat a hájit, je názorem a stanoviskem celé jeho ZO. Prosím, udělejte to. Kdo nebude mít ani tenhle papírek, nebude započten do hlasování a jeho klub bude brán jako nedostavivší se!
Děkuju a přeju hezký víkend.
Veronika

© francimus

Vytvořeno službou Webnode